La III Fira del Mercat Social de Mallorca arriba als Jardins de la Misericòrdia

Mercat Social Illes Balears, iniciativa sorgida per articular una xarxa de producció i consum basada en criteris de consum responsable, va organitzar en 2015 i 2016 la I i II Fira del Mercat Social de Mallorca, al Pati de la Misericòrdia de Palma. A aquestes fires varen participar uns 40 expositors, amb un ampli ventall de productes i serveis amb valors democràtics, ecològics i solidaris, i unes 3000 persones com a públic.

De cara a 2017, en funció de la valoració realitzada tant per part de l’organització com de les iniciatives participants, s’introduiran alguns canvis a fi consolidar aquest esdeveniment que tot i la seva curta trajectòria, ja comença a ser una fita imprescindible en el calendari de l’economia social i solidària a la nostra terra.

Per una banda, enguany la fira passa del Pati als Jardins de la Misericòrdia per guanyar així en visibilitat pública i capacitat per arribar a un públic més ampli, sense perdre la idea d’afavorir un format de fira en la qual es puguin establir contactes i relacions directes entre consumidors i productors, i també entre els mateixos productors.

Per altra, per a la fira del 2017 també ens hem proposat implicar més els expositors en l’organització de la fira, tant en aspectes relacionats amb la difusió, logística, etc., com en l’organització d’activitats paral·leles.

Una altra novetat és que per enguany comptem amb el suport de la cooperativa de nova creació Bauma Altres Perspectives S. Coop. Per a tasques d’organització i secretaria tècnica.

El que es manté és el doble objectiu d’afavorir per una banda la visibilitat pública de les iniciatives de consum responsable, facilitant l’accés dels consumidors responsables als seus productes i serveis; i per altra de fomentar el coneixement mutu entre els integrants del mercat social i la intercooperació, per satisfer necessitats comunes i compartir recursos, contribuint així a la consolidació d’experiències i al seu efecte multiplicador.

Per això esperam comptar com en altres edicions amb la presència i participació d’iniciatives d’àmbits com l’agricultura ecològica i la sostenibilitat ambiental, el comerç just, la inserció social i de persones amb discapacitats, el cooperativisme, l’educació i cultura alternativa, la banca ètica i altres serveis amb criteris de consum responsable: energia, comunicacions…

Així mateix es preveu realitzar activitats paral·leles al jardí i al saló d’actes: tallers, xerrades i presentacions; així com exposicions permanents sobre temàtiques vinculades al consum responsable.

Finalment, volem agrair el suport de Colonya Caixa Pollença, Consell de Mallorca, Ajuntament de Palma i PalmaActiva, i us animem a donar suport a la III Fira del Mercat Social de Mallorca, i a fer difusió a través de les xarxes socials, amb el hashtag #firamercatsocial