Jornades d’Història Contemporània

El passat 10, 11 i 12 d’abril s’han celebrat a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UIB unes “Jornades d’Història Contemporània: recerques recents i transferència de coneixements”, que són la continuïtat del Seminari de Moviments Socials que es va iniciar un ja llunyà 1986.

Aquestes Jornades han estat organitzades pel Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts i l’Àrea d’Història Contemporània i han estat coordinades pel catedràtic Sebastià Serra Busquets, des de sempre el principal promotor d’aquesta iniciativa, així com per la professora Elisabeth Ripoll Gil i la becària Catalina Escalas Tous.

L’objectiu de les Jornades és difondre i debatre sobre les noves recerques, moltes d’elles treballs de fi de grau, de màster o projectes de tesis doctorals, que es fan sobre l’esdevenir històric de les Illes Balears. També pretén ser una plataforma per a donar a conèixer algunes de les obres més interessants de la producció editorial, cada vegada més abundant, que es fa a les Illes Balears en l’àmbit de la història contemporània.

Així, es presentaren, davant un nombrós públic, format sobretot per alumnes però també per investigadors, una trentena de comunicacions. Aquests treballs, en alguns casos, eren obra d’autors veterans, com el catedràtic de la UAB recentment jubilat Pere Gabriel o els professors Antoni Marimon, Joan Josep Matas o Empar Isabel Bosch, però predominaven els autors joves que s’obrin camí en el complex món de la recerca històrica.

Les temàtiques de les comunicacions varen ser molt variades, amb temes ja clàssics com la Restauració, la Segona República, la Guerra Civil i la repressió o la Transició, però també amb nous enfocaments com l’oci, la discapacitat, el genocidi cultural provocat pels espanyols a Califòrnia, la història de la medicina, l’emigració a la República Federal Alemanya, la qüestió homosexual o l’argumentari antitaurí.

Així mateix, s’ha de destacar el caràcter interdisciplinari de les Jornades, ja que si bé predominà la història de caràcter polític i social també hi va haver comunicacions sobre història econòmica, periodisme, història de la medicina, història de la música o la història de les mentalitats.

Pel que fa a la transferència del coneixement es presentaren llibres de David Ginard, Marçal Isern, Arnau Alemany/Bartomeu Garau/Guillem Mir, Joan Rigo, Pere Salas i Manuel Suárez, així com la col·lecció de còmics-llibres Balears, abans i ara.

Aquestes jornades es completaren amb la presentació, en aquest cas a can Alcover, del núm. 77 de Randa dedicat a Pere Gabriel, l’autor, recordem-ho, d’El Moviment obrer a Mallorca (1973), així com amb una visita al Far de Portopí i amb la presentació, a la Llibreria Drac Màgic, de Llums de tardor, una obra de Miquel Mas Ferrà.

Tot plegat dóna una idea del bon moment que viu la història contemporània a les Illes Balears, tant pel que fa a la producció dels acadèmics com per les aportacions dels joves, molts d’ells formats a la UIB, sense deixar de banda tot un conjunt de persones apassionades per la història que sovint aporten una documentació imprescindible per a construir una història local, que ésuna baula fonamental per a entendre la història de Mallorca, de Balears, dels Països Catalans, de l’Estat Espanyol i del món Mediterrani.