Els Valors de l’Olimpisme

Fa uns dies el Govern va aprovar la concessió dels premis Ramon Llull 2017 i, entre d’altres guardonats, hi ha dos esportistes que varen participar en els darrers Jocs Olímpics de Rio, n’Alba Torrens i en Marcus Cooper. Dos esportistes que destaquen per la seva trajectòria esportiva però també pels seus valors humans. Per aquest motiu crec que un bon moment per reflexionar sobre els principis fonamentals de l’Olimpisme. Així, podem començar destacant alguns d’aquests principis exposats a la Carta Olímpica com per exemple que “l’Olimpisme esdevé creador d’un estil de vida basat en la joia de l’esforç, el valor educatiu del bon exemple, la responsabilitat social i el respecte als principis ètics fonamentals universals”. També se’ns diu que “la pràctica de l’esport és un dret humà” i per tant, totes les persones han de tenir la possibilitat de practicar-lo “sense cap mena de discriminació, dins l’esperit olímpic, que exigeix la comprensió mútua, l’esperit d’amistat, la solidaritat i el joc net”. Finalment, ressenyar que segons aquesta carta “l’objectiu de l’Olimpisme és posar arreu l’esport al servei del desenvolupament harmoniós de l’home, per tal d’encoratjar la instauració d’una societat pacífica preocupada per preservar la dignitat humana”. D’altra banda, cal tenir present que a la Llei de l’Esport de les Illes Balears a l’article 3 queda molt clara la funció social de l’esport.

Desgraciadament, en moltes ocasions l’esport està regit per una sèrie de valors que poc tenen a veure amb aquests principis fonamentals. Al cap i a la fi, l’esport no deixa de ser un fidel reflex de la nostra societat on pareix que els interessos econòmics estan per damunt les qüestions morals i on, massa sovint, imperen valors com la competitivitat desmesurada i l’individualisme.

En tot cas, els beneficis socials de l’esport són evidents, entre altres coses, gràcies a la gran tasca que fan milers de persones a les nostres illes, en moltes ocasions de forma totalment altruista perquè l’esport forma part de la seva forma de vida. L’esport és sentiment, és emoció, és passió i per aquest motiu té la capacitat de moure masses i un gran potencial per a la transformació social en positiu si es canalitza d’una forma adequada.

Precisament, una de les nostres prioritats és fomentar aquest vessant social de l’esport, per aquest motiu hem impulsat el programa Posam Valors a l’Esport conjuntament amb la UIB, els Consells insulars i les federacions esportives per educar en valors als esportistes que estan en edat escolar. Realment són molts els valors que es poden aprendre a través de l’esport, tals com la igualtat, la cooperació, el joc net, el respecte, la superació, la humilitat,… Valors que els hi seran útils per a pràctica esportiva però també per a altres àmbits de la seva vida. Un dels principals punts d’aquest programa és la formació dels entrenadors perquè aquests siguin l’eix central per fer pedagogia amb tota la comunitat esportiva -esportistes, mares i pares, públic, directius,… A més, actualment estam treballant per dur a terme mesures concretes per evitar actituds antiesportives entre el públic assistent als esdeveniments esportius.

D’altra banda, cal tenir molt en compte que els esportistes d’elit són referents a escala social. En el nostre cas tenim molt de motius per sentir-nos orgullosos. Durant la campanya OlímpicsIB he tengut l’oportunitat de conèixer personalment a molts dels nostres olímpics i paralímpics i, més enllà dels seus mèrits en l’àmbit esportiu, he pogut veure el seu vessant més humà i comprovar que són uns grans representants dels valors de l’olimpisme, n’Alba i en Marcus en són un clar exemple.

Finalment, crec que és de justícia agrair a aquesta generació d’olímpics i paralímpics els èxits esportius que varen aconseguir als Jocs de Rio on varen passejar el nom de les nostres illes arreu del món, així com el fet de ser un exemple a seguir per la nostra societat. Des del Govern de les Illes Balears tenim clar que els hi hem de seguir donant suport a través de les ajudes que reben, dels reconeixements públics i dels programes de tecnificació als quals molts d’ells han estat vinculats en algun moment de la seva carrera.