Els reptes del nou batle de Palma

El passat 30 de juny Antoni Noguera prengué possessió de la batlia de Palma gràcies als Acords pel Canvi signats el 2015 pels grups polítics MÉS per Palma,Som Palma i PSIB-PSOE.

Davant una sala de plens a vessar, amb l’assistència de representants d’un bon grapat d’entitats ciutadanes, exregidors de Palma, batles de tota Mallorca i representants de diverses institucions, Noguera assumí el seu nou càrrec amb un discurs que deixà entreveure quins són els reptes del seu mandat:

– Cultura com a eix transversal. Emili Darder, un dels principals referents d’Antoni Noguera, va ser ben present a l’acte: “tot just fa cent anys, el 1917, hi va haver una persona a Palma que instà als mallorquins a despertar del seu somni, a abandonar la seva calma, a desposseir-se de personalismes i a posseir-se d’humanisme, que apel·lava a la cultura com a l’únic instrument capaç de fer ciutadans lliures”. En consonància amb Darder, un dels aspectes que Noguera sempre ha reivindicat és el paper fonamental de la cultura com un dels eixos vertebradors de les polítiques de la ciutat. El seu objectiu és fomentar a Palma els valors de la convivència, la cohesió social, la creativitat i, en definitiva, impulsar la identitat col·lectiva de la ciutat per fer-la acollidora i oberta al món. Cal recordar que Darder ha passat a ser presidir el despatx del batle, en substitució del retrat de Felip VI. Un gest simbòlic però ple de contingut.

– Palma, una ciutat més verda i sostenible. En els primers dos anys de legislatura, Noguera ja va marcar algunes pautes en aquest sentit des de l’àrea de Model de Ciutat: creació de noves zones verdes (com el bosc urbà del Canòdrom), connexió Palma amb la mar a través de la reforma del Passeig Marítim, ampliació del bosc de Bellver… Així, actuacions localitzades i altres d’abast global com ara el canvi de model energètic han de garantir la sostenibilitat de la ciutat i mitigar els efectes derivats del canvi climàtic. Amb això, la revisió del Pla General contemplarà una sèrie de directrius en matèria de mobilitat com un dels factors claus per la millora de la qualitat de vida a Palma. Antoni Noguera recordava que “la mobilitat ha de ser un dret i no una obligació”; referint-se a què cal promoure polítiques contra la supremacia del cotxe i en pro de la mobilitat sostenible. En definitiva, es tracta de treballar de manera transversal amb una sèrie de polítiques que avancin cap a una ciutat més resilient.

– Ciutat educadora i amiga de la infància. L’educació ha de ser un element en el qual s’hi ha d’involucrar tots els agents socials que treballen amb els infants i amb els joves. La corresponsabilitat de tots els actors implicats ha de considerar també l’educació com una eina per garantir la igualtat d’oportunitats. A més, ja s’està fent feina amb representants de totes les àrees municipals perquè Palma sigui declarada Ciutat Amiga de la Infància per la UNESCO. Aquesta declaració implicarà una sèrie d’actuacions com ara bé crear eines de participació infantil en l’àmbit municipal o adaptar els espais de la ciutat als més petits.

– Palma, ciutat creativa. Una de les seves línies clares és la de dirigir els esforços per sortir del monocultiu turístic, potenciant la diversificació econòmica. Durant els seus primers dies com a batle, Antoni Noguera es va començar a reunir amb alguns sectors econòmics per demanar-los la seva implicació en el model de ciutat. Així, té clar que és necessari que tots anem de la mà en la creació d’un model econòmic que pensi més a llarg termini,, amb la dignificació dels sectors de l’economia social i de la cultura com un dels fonaments principals. En aquest sentit, una de les propostes de més potencial és la transformació de la façana marítima i la creació d’un nou districte tecnològic i per a les indústries creatives entorn de Nou Llevant. Tot això, tenint cura a l’hora del petit i mitjà comerç per la qual cosa ja s’han començat a emprendre una sèrie de mesures: per primera vegada una línia de subvencions directes per a la seva millora, constitució de la Comissió per a la Conservació dels Establiments Emblemàtics de Palma i elaboració d’un Catàleg de protecció d’aquests tipus d’establiments.

– Una ciutat d’èxit i que no mori d’èxit. Davant el fenomen global de turistització que estan patint algunes ciutats com Nova York, Berlín, Barcelona o Palma, algunes urbs estan experimentant un desplaçament de la seva població resident cap a barris perifèrics per mor del que tots ja coneixem com a processos de gentrificació. A aquest fet se li ha de sumar un augment considerable dels preus de l’habitatge, la qual cosa està dificultant que tan joves com també algunes famílies tenguin moltes dificultats per poder trobar un pis de lloguer digne. Antoni Noguera parteix de la premissa que “si garantim una ciutat d’èxit per a qui l’habita, també ho serà per a qui la visita”. Com bé ha anunciat en alguna de les seves cartes, davant d’aquest fenomen global hi ha d’haver respostes locals que han d’anar encaminades a garantir l’equilibri entre el turista i el resident: promoure un model de turisme responsable amb la ciutat i el territori i posar un sostre turístic en concordança amb la capacitat i els recursos dels quals disposam. Una primera passa ha estat la moratòria d’hotels que s’aprovà el passat mes de juliol (la segona ciutat de l’Estat que pren una mesura semblant, després de Barcelona). Les novetats incorporades a la Llei de Turisme per part del Vicepresident del Govern Biel Barceló donaran eines a l’Ajuntament per poder fer front als problemes d’accés a l’habitatge o a l’especulació sobre el mateix.

– Garantir l’accés a un habitatge digne. Molt relacionat amb el que dèiem a l’anterior punt, Antoni Noguera ha sabut reaccionar davant les dificultats actuals (amb dinàmiques que estan canviant a un ritme frenètic). Recordem que davant els desnonaments per impagaments d’hipoteques (a conseqüència molts d’ells de la crisi econòmica), en qüestió d’un mes i mig el nou govern municipal obrí l’Oficina

– Palma feminista, LGTBI, igualitària, inclusiva i acollidora. Es tracta que totes les persones que hi viuen tenguin les mateixes oportunitats i se sentin part d’aquesta ciutat independentment del seu origen, del barri on visquin, de la seva religió, edat o identitat sexual, per avançar cap a una societat més madura i lliure.

El nou batle, Antoni Noguera, estima Palma i vol que aquesta sigui una ciutat més estimada, partint de la corresponsabilitat de tots els ciutadans en aquest nou procés de transformació de la ciutat. I és que perquè Palma sigui una ciutat més neta, més justa, més oberta, més tolerant, més inclusiva… és necessària la nostra implicació. Ara és el moment!