El tot, i el somni menorquinista

Ja han passat quasi quatre anys de legislatura. I en quatre anys s’han canviat moltes coses, però amb quatre anys no es pot canviar tot. I MÉS per Menorca va néixer per a canviar-ho tot, en el sentit metafòric o poètic del terme. No es tracta ara de fer un balanç de gestió, de resultats en el compliment i l’execució del programa electoral (que per al qui espera açò li hem de dir que el compliment és, sense exagerar, de més del 90%, i que molt d’aquest 10% restant té a veure amb qüestions que afecten el govern central).

Toca fer balanç del projecte, i del somni. Un somni menorquinista que està basat en quatre eixos. Educació: és la clau de volta del canvi revolucionari que volem construir, que ens permetrà tenir una societat més culta i oberta i una economia més dinàmica i competitiva. Gràcies a l’exigència del grup parlamentari menorquí el pressupost de la Comunitat Autònoma ha arribat als 1000 milions d’euros només per a Educació, als quals s’han d’afegir els recursos de formació ocupacional i formació contínua. 1000 milions que són insuficients, però que han de ser l’empenta per iniciar una escalada que doni resposta a les infraestructures educatives i permeti baixar ràtios i apostar per la innovació educativa.

Territori, el substrat sobre el qual volem construir el futur. La històrica defensa del territori per part de la societat civil de Menorca ha fet que avui aquest sigui el primer element d’identificació de l’illa. Un territori protegit, un paisatge cuidat i un entorn natural per a gaudir. Però cal fer una passa més enllà en la gestió de l’aigua, els residus i l’energia. Menorca ha de ser cent per cent autosuficient amb fonts renovables abans del 2050. Aquest objectiu generarà llocs de feina, evitarà panes elèctriques com les de l’octubre del 2018 i ens consolidarà com illa compromesa amb la biosfera.

Connectivitat. Els somnis sempre s’han somniat a una illa. La illaïtat és un valor i una senya de la nostra identitat. Però perquè açò sigui així cal combatre l’aïllament, amb mesures valentes i sòlides. MÉS per Menorca aposta per les tarifes màximes en totes les rutes aèries entre illes i amb la península, amb una especial urgència per la declaració de servei públic entre Menorca i Barcelona. Aquesta és la millor fórmula per a garantir bons preus als residents i evitar preus excessius que desincentivin als visitants. El transport marítim de mercaderies també ha de ser equiparat en compensacions amb Canàries. Ha arribat també l’hora que el Govern estudiï la viabilitat d’una companyia aèria balear a semblança del que ja fa temps que funciona, per exemple, a Malta.

Economia. Una bona formació que fomenti el talent i l’excel·lència, un territori que aposti per la sostenibilitat, i mesures sòlides que contrarestin els costos de la insularitat han de ser la base de la societat i l’economia del benestar que volem construir, on sigui possible la plena ocupació amb condicions laborals dignes.

La trajectòria ens avala. Menorca és la que és perquè el menorquinisme cívic ho ha fet possible. El menorquinisme polític té ara la responsabilitat de liderar i materialitzar el somni del “tot està per fer i tot és possible” de la nova Menorca. Facem-ho possible. Amb quatre anys no n’hi ha prou.