El GOB Menorca fa enguany 40 anys

El GOB va néixer l’any 1973 a Mallorca, on el van crear un grup d’amants de l’observació dels ocells. En aquella època es vivia una explosió urbanística. Contínuament es posaven en marxa noves urbanitzacions turístiques que significaven la destrucció d’indrets importants on vivien els ocells, de manera que aviat es va entendre que, si no es feia alguna cosa, arribaria el moment que no hi hauria on anar a gaudir de les aus.

Foto: Cala Trebalúger

A Menorca la situació era semblant. La imminent destrucció de l’Albufera des Grau per a convertir-la en un gran port esportiu amb les seves vores urbanitzades va esperonar un grup de joves ornitòlegs organitzats dins l’Ateneu de Maó. Després d’alguns contactes i converses, l’abril de 1977 es constituïen com a la secció insular de Menorca del GOB. L’Albufera des Grau és avui parc natural, nucli de la Reserva de la Biosfera de Menorca, cosa a la que sens dubte s’hi ha arribat, com a mínim en part, mercè a què el GOB va saber canalitzar la inquietud de moltes persones de Menorca de voler preservar el seu territori i paisatge. De la mateixa manera es van aconseguir aturar els processos d’urbanització de molts d’altres indrets idíl·lics de Menorca: Macarella, Cala en Turqueta, Tirant, barranc d’Algendar, Atalis, Llucalari, Trebalúger…

El GOB intentava ser una organització propositiva, que no anés només a la contra de la voràgine urbanitzadora sense visió de futur, sinó que plantegés escenaris de sostenibilitat. Així l’any 1980 ja presentava públicament un document amb una proposta de protecció de Menorca, on s’aplicava una visió global de l’illa. Explicar de manera raonada els posicionaments forma part de l’essència de l’associació, així com també intentar establir els vincles emocionals que es creen amb el contacte amb la natura. L’educació ambiental és present sempre de manera transversal en totes les campanyes i projectes, però també de manera explícita a través d’activitats específiques, com excursions, xerrades, cursos i altres. L’any 1993 es crea el Servei d’Educació Ambiental, culminant un procés d’organització d’activitats educatives amb una programació més acurada, incloent programes amb les escoles i altres grups d’edat.

Durant aquests anys el GOB no només ha sobreviscut, sinó que ha crescut. La secció de Menorca té actualment més de 1300 socis, i la visió de les problemàtiques ambientals ha madurat considerablement. Dels objectius inicials d’investigar, divulgar i defensar la natura, hem passat a intentar fer compatibles les activitats humanes amb els valors ambientals, a través d’una economia social, sostenible i solidària. Denota un procés de reflexió i evolució, aconseguit gràcies a una voluntat de diàleg obert amb les diferents visions i interessos de la societat, contrastat amb la informació científica rigorosa. L’actualització constant dels objectius, les metodologies per a aconseguir-los i l’avaluació dels resultats és molt important per a mantenir i millorar una associació com el GOB. Ho hem aconseguit amb la celebració de diferents congressos de reflexió interna, a més de donar molta importància als espais de participació dins l’associació.

En aquest 40 anys hem aconseguit coses, però és evident que la problemàtica ambiental és molt preocupant, amb situacions poc imaginables llavors: energia, aigua, sobreexplotació de recursos, contaminació, canvi climàtic, paisatge… El GOB intenta donar resposta amb propostes pràctiques, amb projectes imaginatius: custòdia agrària, consum responsable, impuls de bones pràctiques, aplicacions de planta autòctona, foment d’energies renovables, recuperació d’aljubs i altres. Tenim, per tant, molt a proposar encara a la societat per anar transformant aquesta illa en un lloc ben conservat per a les futures generacions.