Biblioteca de les publicacions de les Fundacions Darder Mascaró

Des del Secretariat de les Fundacions Darder Mascaró hem ordenat la nostra biblioteca, us presentem les publicacions pròpies i les fetes en col·laboració amb editorials, en aquests darrers anys.

Llibres amb Ed. Documenta Balear:

GINARD, David

Treballadors, sindicalistes i clandestins Volum I     Documenta Balear / Ateneu Palma 2012

Treballadors, sindicalistes i clandestins. Volum II    Documenta Balear / Ateneu Palma 2014

Aurora Picornell. De la història al símbol            Documenta Balear /Fundacions Palma 2016

Llibres amb Ed. Lleonard Muntaner:

Diversos Autors

Un nou Estat, una nova societat                             Lleonard Muntaner/Ateneu Palma 2013

DD AA GINARD David

La casa del poble i el moviment obrer a Mallorca 

                                                                         Lleonard Muntaner / Fundacions Palma 2016

DD AA MARIMON

Antoni Mallorca davant el centralisme 1715-2015   

                                                                             Lleonard Muntaner/Fundacions Palma 2018

MANERA Carles i NAVINÉS Ferran

La indústria invisible 1950-2016.

El desenvolupament del turisme a l’economia de les Illes Balears

                                                   Lleonard Muntaner/ Fundacions Darder Mascaro Palma 2018

SAMPOL MAS Pere

El procés català amb ulls mallorquins 

                                                    Lleonard Muntaner/ Fundacions Darder Mascaro Palma 2018

Llibres editats per Fundacions

Diversos Autors COLOM Joan

Un esborrany de país. Jornades. Llibre de les comunicacions 

                                                                                  Fundacions Darder Mascaró Palma 2016

Fullets

DDAA

Extractes del manifest ecosocialista 1990                                                  Ateneu Palma 2013

Una proposta ecosocialista per a un projecte alternatiu                              Ateneu Palma 2014

NAVINES, F. PUIGGROS, A; RIBAS, M

Crisi econòmica, mercat de treball i benestar social                                   Ateneu Palma 2015

VALERO, J.

Trencaclosques espanyol, una lectura des de la periferia                            Ateneu Palma 2015

DDAA

Sobre el sindicalisme a les Illes Balears. Per un debat del present amb projecció de futur. 

                                                                                                              Fundacions Palma 2016

DDAA COLOM Joan

Un esborrany de país. Construcció Nacional a les Illes Balears del segle XXI   

                                                                                     Fundacions Darder Mascaró Palma2018

ABRIL, D.

La sobirania com element de ruptura i transformació social.

(exclusivament en versió digital)                                Fundacions Darder Mascaró Palma 2016

Memòria d’activitats 2013-2014                                                                   Ateneu Palma 2014

Memòria d’activitats 2014-2015                                                                   Ateneu Palma 2015

Pla estratègic. Cinquè aniversari                                                                  Ateneu Palma 2015

Memòria d’activitats 2015-2016                                 Fundacions Darder Mascaró Palma 2016

Programa d’activitats 2016-2017                                Fundacions Darder Mascaró Palma 2016

Memòria d’activitats 2016-2017                                  Fundacions Darder Mascaró Palma 2017

Programa d’activitats 2017-2018                                Fundacions Darder Mascaró Palma 2017

Memòria d’activitats 2017-2018                                 Fundacions Darder Mascaró Palma 2018

Programa d’activitats 2018-2019                                Fundacions Darder Mascaró Palma 2018

Revistes editades en paper: ISNN 2444-8117 www.laltramirada.cat

Canvi de model econòmic a les Illes.                         número 50 de L’Altra mirada Palma 2016

Dos anys del canvi.                                                     número 63 de L’Altra mirada Palma 2017

Les claus d’un bon finançament per a un futur millor.

                                                                                   número 72 de L’Altra mirada Palma 2018

De totes aquestes publicacions vos oferim la versió digital d’aquelles que la tenen:

Un nou Estat, una nova societat

Un esborrany de país. Jornades. Llibre de les comunicacions

El Trencaclosques espanyol, una lectura des de la periferia

Un esborrany de país. Construcció Nacional a les Illes Balears del segle XXI. Manifest

La sobirania com element de ruptura i transformació social

Memòria d’activitats 2013-2014

Memòria d’activitats 2014-2015

Pla estratègic. Cinquè aniversari

Memòria d’activitats 2015-2016

Programa d’activitats 2016-2017

Memòria d’activitats 2016-2017

Programa d’activitats 2017-2018

Memòria d’activitats 2017-2018

Programa d’activitats 2018-2019

Canvi de model econòmic a les Illes. número 50 de L’Altra mirada Palma 2016

Dos anys del canvi. número 63 de L’Altra mirada Palma 2017

Les claus d’un bon finançament per a un futur millor. número 72 de L’Altra mirada Palma 2018

Desitjam que aquesta biblioteca de les publicacions de les Fundacions Darder Mascaró vos resulti útil. Si és així, la podeu compartir amb les vostres amistats.