Balanç de les polítiques ambientals del Govern Balear

Fent un breu balanç d’algunes polítiques ambientals del Govern Balear, Amics de la Terra Mallorca declara que la gestió del Govern ha tingut dues bones notes en les dues noves lleis de residus i energia, però ha suspès estrepitosament i ha decebut amb el model de gestió en mobilitat, impensable per a aquest Govern.

El projecte de Llei de Residus, actualment en tràmit parlamentari, és pioner per les mesures que proposa. Compta amb el suport de les entitats ecologistes i les petites i mitjanes empreses. És d’esperar que no s’introdueixin grans canvis mitjançant esmenes dels partits de l’oposició per a afeblir la proposta de Llei abans de la seva aprovació definitiva.

En matèria d’energia indubtablement el balanç positiu d’aquesta legislatura serà – previsiblement, excepte sorpreses parlamentàries – l’aprovació de la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica. Per primera vegada s’aborda en el seu text el camí cap a la descarbonització de l’economia i societat balear, establint tot un ventall de mesures i objectius concrets, com el fet que l’any 2030 el 35% de l’energia total consumida sigui d’origen renovable. S’ha de destacar així mateix dins d’aquest context el clar posicionament del Govern Balear per a aconseguir el tancament de la central tèrmica d’Es Murterar, objectiu que amb el canvi de govern a Madrid previsiblement s’aconsegueixi.

En matèria d’aigua, i en un sentit ampli, el decret de protecció de posidònia ha suposat un avanç, però queden pendents qüestions molt espinoses referides a la depuració d’aigües que a Palma i Eivissa tenen una rellevància enorme.

La declaració de Parc natural d’Es Trenc ha estat una reivindicació ecologista fa anys. El negatiu és que no s’hagi dotat la gestió de l’espai de suficients recursos per a assegurar la seva adequada protecció.

La construcció de l’autopista Llucmajor Campos ha suposat un veritable cop per al moviment ecologista, que creia que actuacions com aquesta no podrien provenir mai d’un govern de progrés. L’execució d’aquest projecte eclipsa quantes actuacions bones hagin pogut fer-se en altres àmbits.