7.4 Les Obres Completes d’Alexandre Jaume

Lamentablement, és relativament freqüent que les obres ambicioses restin inacabades en el nostre petit però complicat país. Afortunadament no ha estat aquest el cas de les obres completes d’Alexandre Jaume Rosselló, que han estat impulsades de manera infatigable pel seu biògraf, un entusiasta Alexandre Font Jaume. També s’ha de destacar la bona feina de l’editor, Lleonard Muntaner, i un cert suport institucional, que en 6è i darrer volum s’ha concretat en l’Ajuntament de Palma.

No és aquest el moment d’analitzar la biografia d’Alexandre Jaume, però sí que volem destacar que es tracta d’un dels dirigents més importants de l’esquerra mallorquina del segle XX, que va tenir una certa projecció estatal i que fou assassinat el febrer de 1937, després d’una paròdia de consell de guerra, juntament amb Emili Darder, Antoni Mateu i Antoni Maria Ques.

Membre d’una família de la burgesia ciutadana, la seva incorporació al PSOE fou un autèntic escàndol. Es va convertir un dels pocs intel·lectuals socialistes mallorquins i, per exemple, va donar suport a Gabriel Alomar, en la seva polèmica tesi de vincular el futur polític de les illes Balears al de Catalunya. Sempre mantengué actituds moderades i conciliadores i s’oposà a la violenta revolta d’octubre de 1934. Els darrers anys de la República s’identificà amb l’ala moderada del PSOE que dirigia, en l’àmbit estatal, Indalecio Prieto, fet que li costà durs atacs per part dels socialistes més revolucionaris. Com ha dit David Ginard, en iniciar-se l’estiu del 1936, Jaume estava allunyat de la vida interna del PSOE i quasi es podia donar per acabada la seva vida política. I així i tot, com hem dit, fou detingut, empresonat, jutjat i executat.

Les obres completes d’Alexandre Jaume s’iniciaren amb una àmplia i documentada biografia de l’esmentat Alexandre Font, titulada Alexandre Jaume Rosselló (1879-1937) (2011); continuaren amb els Escrits des de la presó (1936-1937) i les Impresiones de un constituyente (1931-1933). Després es publicà (2014), la seva obra més coneguda, La insurrección de Octubre. Cataluña. Asturias. Baleares, amb un magnífic pròleg de Pere Gabriel, a la que seguiren Articles de premsa, un llibre molt útil pels investigadors, i finalment, el 2019, s’ha editat Alexandre Jaume i el seu temps (1879-1937). En aquesta darrera obra, una vintena d’investigadors aporten aspectes complementaris de la trajectòria d’Alexandre Jaume, ja siguin de caràcter familiar, els seus amics, aspectes de l’època que li va tocar viure o aprofundiments en la seva ideologia.

En conjunt, les Obres Completes d’Alexandre Jaume són un referent fonamental per a conèixer la història política de la Mallorca del segle XX, una història molt més plural i rica del que sovint s’ha dit.