7.3                    KARL MARX 1818 – 2018

Commemorem i també celebrem durant aquest 2018 el bicentenari del naixement de Karl Marx a la ciutat de Trier. Ja fa un cert temps que han començat a arribar a les llibreries escrits commemoratius, noves edicions d’alguns dels seus llibres i també antologies per facilitar el camí del lector a qui la lectura de l’autor del Kapital pugui fer por. Encara és massa prest per realitzar una valoració d’allò que serà l’any Marx en l’àmbit editorial, però en algunes de les novetats trobem a faltar estudis introductoris consistents o referències sobre les fonts que s’han fet servir per traduir els texts; però com dèiem, encara és massa d’hora per a les valoracions. Sigui com sigui, creiem que les obres fonamentals de Marx són de difícil accés per al lector que s’apropi a una llibreria i l’edició de les seves obres completes en castellà va quedar interrompuda ja fa molts d’anys.

També a l’horitzó comencen a aparèixer trobades, jornades, congressos; entre els que ens han arribat, destaquem el que se celebrarà a la Universidad Complutense de Madrid entre els dies 4 i 6 d’octubre, organitzat entre altres per la Fundació d’Investigacions Marxistes i que portarà per títol “Pensar con Marx hoy”.

Des de les Fundacions Darder-Mascaró ens hem volgut afegir modestament a aquesta commemoració amb un parell de propostes per al mes de maig.

Començarem dia 10 de maig amb la projecció de la pel·lícula El Joven Karl Marx (2017) del director Raoul Peck, serà a la sala groga de CC.OO. L’obra abarca el període 1843-1848, hi apareixen episodis molt importants d’aquests anys de la vida de Marx, els seus escrits sobre el robatori de llenya a la Rheinische Zeitung, el seu matrimoni amb Jenny von Westphalen, la seva trobada amb Engels, la redacció del Manifest… Una bona pel·lícula que acompanyarem amb un col·loqui.

El 17 de maig, a l’Arxiu del Regne de Mallorca, tindrem una trobada amb el filòleg i filòsof Joaquín Miras (Repensar la política, Refundar la izquierda (2002). Praxis política y estado republicano (2016). Miras és membre de l’associació Espai Marx i un pensador del nostre temps a tenir en compte. Joaquín ens parlarà de l’estat actual en l’edició de les obres de Marx, dels canvis que això suposa en relació al Marx que hem llegit “històricament” i del sentit que pot tenir la lectura de Marx a principis de segle XXI. Conferència i diàleg amb el públic assistent. Esperem que aquestes propostes siguin del vostre interès.

Val la pena llegir Marx dos-cents anys després del seu naixement? Si la resposta és negativa, el tema sembla clausurat. Si la resposta fos positiva, és quan comencen les dificultats. Llegir Marx als nostres dies és llegir un clàssic i un clàssic admet moltes i diferents lectures. A més dins la immensa obra de Marx coexisteixen línies de pensament que poden arribar a ser contradictòries. Afegirem una darrera dificultat, el caràcter inacabat i obert de la seva obra. Parlem de dificultats que són a la vegada revulsius per apropar-se a un pensament que és més viu que mai.

S’ha escrit molt i es continuarà escrivint sobre: Quin Marx es llegirà al segle XXI? És bo que així succeeixi. Volem rescatar, al respecte, un article de Manuel Sacristán amb aquest mateix títol aparegut el dia 14 de març de 1983 a un extraordinari de El País dedicat al revolucionari alemany. Sacristán planteja elements fonamentals sobre aquesta qüestió, és interessant llegir-ho amb atenció, però ara volem destacar dos elements orientatius que ens han semblat bàsics a l’hora de llegir Marx; el primer té a veure amb el seu projecte intel·lectual i diu així: El conocimiento que busca Marx ha de ser muy abarcante, contener lo que en nuestra academia llamamos economía, sociología, política e historia (la historia es para Marx el conocimiento más digno de ese nombre).” La segona precondició de lectura que Sacristán destaca seria reconèixer que: “El ideal de conocimiento marxiano incluye una proyección no solamente tecnológica, sino globalmente social, hacia la práctica.”

En el fons es tracta d’això, de la pràctica.