7.1             Vicenç M. Rosselló i VergerMallorca. El sud i el sud-est

L’any 1964, el geògraf Vicenç M. Rosselló Verger (Palma, 1931 ) publicava, el resultat de la seva tesi doctoral titulada Mallorca. El sur y el sur-este, una edició de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Palma, gràcies a l’impuls de Bartomeu Barceló, un dels cappares de la Geografia contemporània a Mallorca. Passats 54 anys, torna a aparèixer el mateix llibre, però ara en català i coeditat per l’Institut d’Estudis Catalans i l’Institut d’Estudis Baleàrics.

Mallorca. El sud i el sud-est és un profund estudi de geografia física i humana que abraça els municipis de Llucmajor, Campos, Ses Salines, Santanyí, Felanitx i Manacor, considerats una unitat que comparteix no solament un territori amb semblances físiques, sinó també amb força elements comuns pel que fa als aspectes humans.

Aquest tipus d’estudi territorial integrador de la geografia física i humana aplicat a un espai comarcal molt concret està inspirat en models francesos que avui dia, a causa de l’especialització més gran dels objectius i els mètodes de treball, ja no es practiquen.

No s’ha d’entendre, però, que l’estudi de Rosselló Verger avui dia sigui una obra depassada i mancada d’interès. Al contrari, el pas del temps li ha donat un gran valor com a obra de referència encara útil per conèixer aquestes contrades del migdia i el xaloc insulars, i li han atorgat el caràcter de llibre clàssic sempre atractiu de consultar.

Aquest viatge cap a la Mallorca de més de 50 anys enrere ens permet conèixer la comarca estudiada, l’illa sencera i les contrades mediterrànies. Escriu Rosselló Verger: “Geografia, història i ecologia rivalitzen en remarcar perfils d’insularitat d’aquesta terra, però Mallorca no és una illa qualsevol: els seus problemes de microcosmos tenen una eficàcia de síntesi per a totes les ribes de la mar nostra. L’illa és una espècie de museu mediterrani d’una varietat que afecta tant els seus paisatges com les formes de vida, els habitatges i els productes”.

És per tot això que l’edició en català d’aquest llibre monumental de 547 pàgines escrites en una prosa atractiva, il·lustrades amb fotografies de l’època i acompanyades de mapes elaborats per l’autor mateix, cobra ple sentit avui dia. Al cap i a la fi, Mallorca. El sud i el sud-est és un llibre clàssic que encara ens permet conèixer millor el país i la nostra gent.

Vicenç M. Rosselló i Verger.

Mallorca. El sud i el sud-est (Llucmajor, Campos, Ses Salines, Santanyí, Felanitx i Manacor).

Palma: 2018.

Institut d’Estudis Catalans-Institut d’Estudis Baleàrics.