6.2 Som Energia Assemblea General 2019

Dins de la mecànica democràtica i transparent del funcionament de la Cooperativa, s’ha celebrat l’Assemblea General de Som Energia de l’any 2019.L’Assemblea és el moment de l’any en què es rendeixen comptes de l’activitat de la cooperativa. Així, s’informa d’aquelles qüestions rellevants i es porten a votació altres propostes que la base societària ha d’aprovar.

Enguany, a Mallorca, no s’ha fet Assemblea presencial, ja que hi ha la possibilitat de veure-la en directe i/o diferit, per un canal de YouTube. Aquí podeu accedir a la gravació sencera de l’Assemblea, a la presentació que vàrem fer servir per conduir l’esdeveniment.

A més tenim una setmana sencera de temps per a votar de forma electrònica.

La participació ha estat de 529 persones, de les quals 215 han votat per internet. A poc a poc va introduint-se la participació virtual.

La mecànica de mocions, que pot presentar qualsevol soci, ha fet arribar a votació deu preguntes/mocions que han estat aprovades.

Aquí podeu veure el conjunt de temes d’aquesta Assemblea i els Resultats de les votacions

Resumint un poc les preguntes, eren les següents:

1. Destinar 1/3 de l’aportació anual al Fons d’Educació i Promoció Cooperativa (aprox. 25000 euros) a projectes de transició ecològica dels Grups Locals o estretament vinculats als Grups en els seus territoris.

2. “Normalització lingüística en el funcionament de la cooperativa”, que consisteix en el fet que l’eusquera i el gallec tinguin el mateix tractament que el català i el castellà en aquells àmbits en què són llengües oficials. En principi, es proposa aquest tractament igualitari de les quatre llengües oficials en els següents aspectes:

* Factura * Atenció telefònica i telemàtica * Eines informàtiques (web i altres)

3. S’insta a incloure dins de l’estratègia de la cooperativa l’aerotèrmia.

Promoure compres conjuntes de bombes de calor per a socis o comunitats, fins a oferir un llistat de serveis tècnics i formació per als seus socis.

4. La cooperativa assumirà el cost de l’energia utilitzada per les persones sòcies afectades per catàstrofes naturals (oficials) durant el període de facturació mensual en què es produeixi la catàstrofe. I es farà una crida a les persones sòcies per tal que facin les aportacions voluntàries adients.

5. Lluitar contra les renovacions de les concessions hidroelèctriques de l’oligopoli. Fer una guia de criteris i investigar les possibilitats de gestions participades.

6. Obrir una finestra per a la cooperació de la comunitat local en el finançament dels projectes de Som Energia.

7. Cal valorar Som Energia mitjançant la Matriu del Bé Comú i publicar anualment el Balanç del Bé Comú

8. Suspendre la construcció de qualsevol planta de biogàs mentre no s’estableixin criteris de bona relació amb els animals.

Respecte a l’autoproducció, un dels temes més esperats, s’ha informat que Som Energia preveu començar al setembre a compensar els excedents de les persones que disposin de plaques solars i optin per aquesta modalitat, amb un valor que s’acosti al preu de mercat, és a dir, al voltant dels 0,05 €/kWh.

I és que la cooperativa segueix desenvolupant la cultura de la democràcia i participació interna, amb espais de reflexió, estudi i debat per a les persones sòcies. Així, a l’Assemblea d’enguany s’hi han presentat deu mocions sorgides de la base societària, que, a més de proposar-les, les ha treballat i debatut prèviament en espais virtuals, com la plataforma Participa, i en fòrums presencials, com la Trobada de Grups Locals. Una de les mocions presentada (i aprovada), ha estat la d’estudiar la manera d’obrir la participació de les comunitats locals en el finançament de projectes de generació de la cooperativa. Amb aquesta mesura es busca acostar aquests projectes a la població del territori on es duen a terme.

Som Energia (www.somenergia.coop) és una cooperativa de consum i producció d’energia verda sense ànim de lucre que va néixer el 2010 amb el ferm propòsit de canviar l’actual model energètic cap a un de 100% renovable i democràtic. Actualment compta amb més de 57.000 persones sòcies i més de 96.000 contractes de subministrament elèctric a tota la Península, Balears i Canàries.

Durant els últims cinc anys, més de 3.700 persones i organitzacions, amb una inversió de 3,7 milions d’euros, han posat en marxa iniciatives d’autoconsum col·lectiu a través de la Generació kWh, que els permet obtenir electricitat 100% renovable a preu de cost, un preu que, a més, és inferior a qualsevol altre tipus de producció amb combustibles fòssils i nuclears.