6.2                    El Consell Social de la UIB informa

El passat gener, vàrem remetre la memòria del Consell Social de la UIB al Parlament i a la Conselleria d’Educació i Universitat. Pens que és obligat donar a conèixer de manera més ampla el paper del Consell Social, les seves intervencions i preocupacions. Sigui aquest article una pinzellada del més rellevant.


Una part important del pressupost va destinat a pagar l’Auditoria financera que es fa a la UIB i a la Fundació Universitat Empresa. La resta a més de les despeses ordinàries, dietes i remuneracions dels membres del Consell, va destinat a un petit premi per alumnes de batxillerat i cicle formatiu de grau superior. L’objectiu és fomentar entre la joventut de les Illes Balears l’esperit de recerca i la creativitat en els diferents àmbits del coneixement humà, col·laborar a difondre la importància dels estudis universitaris, i facilitar la coneixença de la Universitat de les Illes Balears.

Es premien 6 treballs individuals o treballs col·lectius relacionats amb les arts i humanitats, les ciències socials i jurídiques, les ciències i ciències de la salut, i l’enginyeria i arquitectura. Per tant, les nostres bases estan també sotmeses a la divisió absurda del coneixement entre ciències i lletres que ens imposa el sistema educatiu, amb les limitacions que això significa. Ben aviat, dia 2 de juliol es farà l’acte d’entrega dels premis d’enguany.

És el moment que més m’agrada de tot l’any així que vull recordar els que guanyaren l’any passat, juntament amb les professores i professors responsables que els han acompanyat i ajudat per pura vocació i estima a la docència.

Es presentaren 21 treballs amb un 82% d’al·lotes com a autores, i tots menys un procedien de centres de Mallorca. Les guanyadores i els guanyadors foren:

– Aida Rosa Domínguez Alarcón, de l’IES Berenguer d’Anoia d’Inca, amb el treball I si no tots els nens tenen penis ni totes les nenes tenen vulva? Una aproximació als joves trans amb el treball« Professor D. Xavier Riera Ramis.

Un bon treball, ple d’informació i humanitat.

– Joan Deyà Ordinas, de l’IES Binissalem “Contra el «Preferiria no fer-ho» Professora Dª Elena Benito Forteza

Una reflexió sobre la música, la literatura i l’art inspirada en les paraules del protagonista del llibre Bartleby, l’escrivent, publicat l’any 1853 per Herman Melville.

– Sebastià Nicolau Orell, de l’IES Son Pacs “Análisis geométrico de los elementos arquitectónicos en la obra de Gaudí “. Professor D. Inocente de Marchi.

Aquest treball ensenya la relació entre les matemàtiques i l’arquitectura estudiant Gaudí i l’existència de la bellesa matemàtica tant a les fórmules i a les formes com a la mateixa natura.

– José Verdú Díaz, de IES Son Pacs “Mejora del uso de transporte público mediante una aplicación programada en Python”. Professor D. Inocente de Marchi.

El Consell Social va enviar el treball al regidor de Transport de l’Ajuntament de Palma.

– Maria del Mar Escanellas Morey, Agnès Horrach Capó i Sílvia Ríos Martín, també de l’IES Berenguer d’Anoia d’Inca “Peça a peça, encaixam! “. Professor Marc Mercadé Serra.

És d’agrair un treball que encara la teoria i el discurs amb la pràctica d’una realitat a vegades desconeguda i poc valorada, la integració de les persones amb discapacitats.

Férem arribar el vostre treball a la Conselleria i als grups de recerca de la UIB.

– Marco Antonio Hernández Da Silva, José Antonio Jiménez Serrano, Albert Alonso Andreu, d’Es Liceu de Palma “Recipeland. What do you have?”, Professor D. Joan Galmés Riera.

Segons el treball la informàtica pot ser una bona eina per resoldre els dubtes a l’hora de cuinar sense saber res més que el que tenim a la gelera o al rebost. La versió actual del que decidien les nostres padrines en èpoques sense tecnologia.

El novembre del 2016 el Consell Social es va adherir al Pacte contra les violències, amb el compromís de difondre el pacte i els seus valors, col·laborar en l’aplicació del Pla d’igualtat de la UIB, i fer mesures d’acció positives envers el col·lectiu de dones de la UIB.

La tasca més notable és la continuació dels tallers que juntament amb l’Oficina d’Igualtat de la Universitat fem a secundària per trencar els estereotips de gènere que malmenen les voluntats i condicionen les eleccions futures, i es malbarata així tant de talent femení, indispensable per a un futur més racional i humanista. El repte del curs passat d’arribar a Menorca i a Eivissa avui ja és una realitat.

Segons la darrera memòria presentada aquest curs els tallers s’han fet a 29 centres i han arribat a 5000 alumnes. En aquest moment està en perill la continuació d’aquest projecte per motius econòmics, perquè vàrem començar emprant uns romanents que trobàrem a l’inici del nou Consell Social, i el que quedava d’altres partides. Ho férem així perquè consideram prioritària la feina a llarg termini i la manera de tenir menys dependències dels estereotips a l’hora de triar carrera, és començar la feina el més prest possible. Esperem que trobem ajuda a altres institucions o entitats per donar- li la continuïtat que mereix, ja que el pressupost del Consell Social és insuficient de totes totes.

Precisament amb l’aportació per part de la Conselleria d’Educació de 20,000 euros directament al Consell Social, es crearen els premis als treballs de fi de grau del Consell Social, que consisteixen en un premi de 1.500 euros a cada facultat, a més d’altres tres premis: un, a proposta de l’Associació Universitat Solidària, i dos més als estudiants que afavoreixin la sensibilització i la recerca sobre perspectiva de gènere i sostenibilitat mediambiental.

Deixem per un altre article les preocupacions que tenim al Consell Social.