5.3                     IV Fira del mercat socialL’economia que té cura de la vida i de l’entorn

Davant la insostenibilitat social i ambiental del sistema econòmic actual, en els darrers temps estam assistint a la proliferació d’iniciatives econòmiques sorgides de la societat civil per donar respostes a necessitats no cobertes ni per l’estat ni pel mercat convencional; iniciatives d’economia social i solidària amb vocació de transformació social que posen la cura de les persones i de l’entorn en el centre de l’economia.

Així, davant l’emergència d’habitatges que vivim, sorgeixen iniciatives de cohousing, d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús; davant el paper de la banca en la crisi financera, es consolida la banca ètica; davant el creixent poder de les multinacionals sobre el que menjam, proliferen iniciatives com les cooperatives d’alimentació ecològica o de comercialització directa de productes ecològics locals; davant el creixement imparable del vehicle privat, sorgeixen alternatives de mobilitat sostenible basades en el vehicle elèctric compartir; davant el paper antiecològic i antisocial de les companyies de subministrament energètic, es consoliden les cooperatives de comercialització d’energies netes…

En paral·lel, altres iniciatives econòmiques amb vocació de transformació de llarga trajectòria, en àmbits com el comerç just, la reutilització, el foment del cooperativisme, la inserció de persones en risc d’exclusió social o discapacitat, la comunicació, educació i cultura alternativa, etc., cada vegada tenen més capacitat per generar productes i serveis amb criteris de consum responsable, que tenen cura de les persones i de l’entorn.

A través tant dels expositors com del programa d’activitats paral·leles, la IV Fira del mercat social que tendrà lloc als Jardins de la Misericòrdia de Palma els dies 28 i 29 de setembre, vol acostar a la ciutadania interessada en aquest consum transformador les seves alternatives de consum responsable; afavorint així l’accés del públic als seus productes i serveis, i també el coneixement mutu i la intercooperació entre els propis integrants del mercat social, afavorint així la consolidació d’experiències i el seu efecte multiplicador.

Una característica fonamental d’aquesta altra economia amb una clara vocació de transformació social és la seva construcció col·lectiva, ja que el mercat social és una xarxa de producció, distribució i consum de béns i serveis, però també d’aprenentatge i d’experimentació col·lectiva, que funciona amb criteris ètics, democràtics, ecològics i solidaris en un territori determinat, constituïda tant per empreses i entitats d’economia social i solidària com de persones consumidores individuals u organitzades col·lectivament. L’objectiu és cobrir amb un ventall el més ampli possible de productes i serveis una part significativa de les necessitats dels seus participants, fent possible la desconnexió progressiva del capitalisme depredador.

Ja sabem que no podem deixar en mans del mercat la cura de la vida i de l’entorn, i per això vos animam a participar en aquesta construcció col·lectiva d’alternatives econòmiques: contribuint a la difusió d’aquesta quarta fira del mercat social, visitant les seves paradetes per conèixer de primera mà les alternatives que s’ofereixen o participant en les diferents activitats.

www.mercadosocial.net/balears

Programa de la IV Fira de Mercat Social de Mallorca

Divendres, 28 de setembre

 • 16 h – Obertura de portes

 • 17 h – Presentació Comissió “Pels bons tractes” i “Protocol davant situacions d’assetjament”, Entrepobles

 • 17.30 h -Taula rodona: Habitatge cooperatiu en cessió d’ús

 • 18.30 h – encara per concretar

 • 19 h – Conferència: Peru Sacia FIARE BANCA ETICA

Dissabte, 29 de setembre

 • 10.30 h – Demostració eCotxe (Aparcament Via Roma)

 • 11 h – Performance las Kaprichosas

 • 12 h – Visita institucional

 • 13 h – Conversa oberta sobre supermercats cooperatius i ecològics

 • 14/16 h – dinar

 • 16.30 h – taller de ràdio i salut mental, Fundació Deixalles amb Ràdio Tortuga

 • 17 h – Taller familiar d’escacs en viu, Associació Monitors d’Escacs de les Illes Balears

 • 18 h – Presentació UCTAIB i Arç Coop

 • 18.30 h – Presentació programa Confia, Treball Solidari

 • 19 h – encara per concretar