5.3  El moviment eco-social mallorquí

El MEM moviment ecosocial mallorquí va confluir en una trobada de persones vinculades a col·lectius eco-socials de Mallorca dia 9 de febrer a Binissalem. L’esperit del MEM està molt vinculat a la facilitació de grups i els seus valors de cura dels processos grupals i de les persones que en formen part sense deixar de costat els resultats que es marqui el grup com a objectiu. Per la trobada de dia 9 de febrer l’objectiu era que els participants acabessin el dia de bon humor havent conegut a persones que els inspiressin i poguessin tornar a la seva vida amb ganes per seguir treballant per un futur eco-social a Mallorca.

Sembla que l’objectiu es va complir per sobre de les expectatives. Fou un dia de trobada molt amable, per connectar amb persones afins, reflexionar conjuntament i veure si sorgien ganes d’organitzar-nos per fer més coses juntes. Al taller del matí hi van assistir 64 persones de més de 40 col·lectius de Mallorca i l’horabaixa van assistir unes altres 50 persones. La primera meitat del matí es va dedicar a connectar i cohesionar el grup, molts no s’havien trobat mai. Amb un ambient distès es va veure i celebrar la diversitat que hi havia, tant del lloc d’origen, com del temps que duia cada u vinculat al seu col·lectiu, com del més subjectiu nivell d’optimisme de cara al futur.

També es va explorar quina era l’experiència personal dins la transformació eco-social, un resum d’una part d’aquesta investigació es pot veure en forma de núvol de paraules que contestava a la pregunta “Què és el que et sosté? (motius que et fan perseverar)”.

També es van treballar ideals comuns per després explorar quines idees podrien unir més o es podrien fer juntes, el resultat es pot observar al núvol de paraules de la portada.

Al final es van concretar 10 propostes on després es van apuntar tan participants del matí com les persones que arribaren a l’espai MEM d’horabaixa bé fos per promoure-les com per només seguir-les i participar-hi. Totes les persones apuntades a una determinada proposta tindran els contactes els uns dels altres i podran treballar-hi. Alguns exemples: “Crear un espai de trobada comú”, “Guia de recursos i suport mutu”,”Xarxa de transformació social” o “Nodes per pobles”.

En principi els organitzadors amollaven el MEM després d’aquesta trobada però els han arribat prou demandes perquè es plantegin la manera de fer-ne més. Sembla que només s’ha satisfet parcialment una necessitat i que hi ha més ganes de MEM.