5.2 Reptes del Mercat Social: V fira i més enllà

Mercat Social, el projecte sorgit en 2014 per crear una xarxa de producció i consum basat en principis socials, ambientals i ètics, amb l’objectiu de contribuir des de l’activitat econòmica a una societat basada en els valors democràtics, ecològics i solidaris i en el benestar col·lectiu, es troba davant nous reptes que van més enllà de donar continuïtat a la Fira anual.

Després de celebrar quatre edicions de la fira del Mercat Social, com a principal activitat per visibilitzar una altra economia i reforçar els lligams entre els seus protagonistes, ha arribat el moment d’anar més enllà per fer front als reptes que tenim plantejats.

Sabem que a les Illes Balears existeixen moltes iniciatives que incorporen valors afegits socials i ambientals als seus productes i serveis, en àmbits com l’agricultura ecològica, el cooperativisme de treball i d’habitatge, el comerç just, la banca ètica, la inserció social, la reutilització, l’energia i mobilitat sostenibles…

Però també sabem que sovint ens trobam amb un baix sentit de pertinença a l’economia social i solidària com a sector econòmic amb molts valors compartits que la diferencien del model econòmic imperant. Aquest baix sentit de pertinença o d’auto reconeixement com a sector limita la seva visibilitat pública i també la seva capacitat de generar sinergies que beneficiïn tant les iniciatives individuals com al sector com a conjunt.

Per això, l’assemblea de mercat social s’ha marcat dos grans reptes per començar a treballar en 2019: per una banda, introduir modificacions en el format de la fira per millorar el seu impacte i reforçar la visibilitat com a sector i per una altra, desenvolupar actuacions de promoció per donar continuïtat a la xarxa més enllà de l’organització de la fira anual.

Quant a la fira anual, en l’edició del 2019 ja introduirem algunes modificacions. Per una banda, al llarg de tota la setmana de la fira programarem tot un conjunt d’activitats descentralitzades proposades per les entitats col·laboradores, amb la finalitat de visibilitzar la diversitat d’iniciatives de l’economia social i solidària sota un calendari d’activitats unificat.

Per altra, en relació a la fira pròpiament dita, limitar-la a un dia (el dissabte 28 de setembre als Jardins de la Misericòrdia) amb alguna activitat amb capacitat d’atracció de públic i com a novetat, organitzar una install party d’alternatives, iniciativa perquè les persones que ho desitgin puguin fer el canvi a alternatives de consum responsable, ajudant-les a fer la tramitació on-line dels serveis alternatius que es vulguin instal·lar.

En relació al repte de donar continuïtat a les actuacions més enllà de la fira, volem aprofitar que Mercat Social és ara mateix l’organització que més iniciatives d’economia social i solidària de diferents àmbits aglutina, per fer una tasca més continuada de cohesió i de dinamització de projectes que incideixin de forma positiva en el conjunt del sector.

Entre aquests projectes tenim: la creació d’un espai d’economies transformadores com a espai de referència per a la promoció i visibilització de les alternatives econòmiques a través de la cessió d’equipaments públics en desús; la planificació d’un projecte formatiu sobre economia social i solidària amb vocació de continuïtat, en col·laboració amb la UIB i Colonya Caixa Pollença; la incidència i elaboració de propostes conjuntes en favor del sector per al Consell Econòmic i Social; o l’organització d’install partys descentralitzades a diferents municipis de la Part Forana.

Finalment, després de la recent aprovació per part de l’Ajuntament de Palma del Protocol d’impuls de l’economia social i solidària, una fita fonamental del Mercat Social ha de ser treballar per a la seva concreció i desenvolupament, defensant que compti amb un pressupost per dur-ho a bon port, una comissió de seguiment entre l’Administració i el sector i un calendari consensuat, així com per fer-ho extensiu a altres municipis i institucions.