5.2 L’Escola Oberta Ciutadana (EOC)

Bon dia i bon any 2018

Comencem per escrutar els nostres orígens:

14-11-1921: Neix el PCE per escissió del PSOE excessivament social-demòcrata en detriment de socialista.

1986: Es constitueix Esquerra Unida (EU) a la que s’integra el PCE.

1998: S’implanten a Mallorca Els Verds.

2010 (juny): A Mallorca Iniciativa d’Esquerres s’escindeix d’EUIB, i el mateix any conflueix amb Els Verds de Mallorca, constituint Iniciativa-Verds a la que molt prest s’hi ajunta, a les Illes Equo: IV-Equo.

Per altra banda:

1976 (febrer): Es funda el PSM.

2006: Es crea el Bloc (PSM, EU, Els Verds i Esquerra Republicana).

24-10-2013: Es constitueix MÉS com a projecte polític unitari i no com a coalició. S’hi integren PSM-Entesa, IV-Equo i molts de partits municipals, i persones independents.

2015 Gran èxit de MÉS a les eleccions municipals, insulars i autonòmiques de maig.

Respecte a les Fundacions:

1987: Fundació Emili Darder. Creada pel PSM amb l’objectiu de fomentar la cultura de Mallorca.

2010 setembre es crea la fundació Ateneu Pere Mascaró

                                       Foto Acte juliol a Can Alcover

Pràcticament des del naixement de l’Ateneu Pere Mascaró les dues fundacions han treballat coordinadament amb moltes activitats conjuntes.

No obstant això, el dia 07-04-2016 el President de l’Ateneu Pere Mascaró, Miquel Rosselló i el director de la Fundació Emili Darder, Antoni Marimon formalitzen aquesta coordinació organitzativa i en les activitats signant un protocol de col·laboració entre ambdues Fundacions.

Seguint en aquesta línia de confluència organitzativa i d’acció el passat dia 12 de juliol de 2017 es va presentar a Can Alcover de Palma la nova entitat “Les Fundacions Darder-Mascaró” amb la seva nova imatge i la seva consolidació organitzativa, així com la memòria de les activitats del curs 2016-2017 i el pla de feina per al curs 2017-18. Aquest acte va comptar amb l’assistència i participació del batle de Palma, Antoni Noguera, els dos coordinadors de MÉS per Mallorca, Bel Busquets i David Abril, amb els coordinadors de les Fundacions Miquel Rosselló i Antoni Marimon, la Consellera de Serveis Socials Fina Santiago, la pràctica totalitat de membres del Secretariat i del Consell de les Fundacions Darder-Mascaró, així com molts d’amics i amigues de les Fundacions.

L’organigrama de les Fundacions està format pels dos Coordinadors, el Consell de les Fundacions, òrgan executiu, constituït per una vintena de persones, i el Secretariat, òrgan organitzador, constituït per sis persones, entre les que els coordinadors de formació i de comunicació. Així com totes les persones que formen part d’un o més grups de feina de l’estructura organitzativa organitzada per àrees i, al seu si, espai de treball. Sense entrar en el detall dels espais de treball les àrees són sis:

1. Àrea d’anàlisi de la realitat i elaboració d’alternatives.

2. Àrea de debat i divulgació.

3. Àrea de formació.

4. Àrea de relacions sociopolítiques.

5. Àrea de comunicació

6. Àrea d’administració, organització i funcionament.

                Foto Assistents a les jornades d’Inca Sobiranismes: Estratègies transformadores

L’Escola Oberta Ciutadana

Pràcticament, des del naixement de qualsevol de les dues fundacions, les seves activitats divulgades, en directe o a través de llibres i documents, han estat activitats formatives, es fessin des de l’àrea que es fessin. Precisament les persones que volem polítiques per al bé de les persones individualment i en el seu conjunt (per a sobre dels interessos econòmics i particulars, com prefereixen altres sensibilitats polítiques, econòmiques i socials) sabem que és fonamental la formació.

A partir de la constitució de les Fundacions Darder-Mascaró, organitzam l’àrea de formació com a grup de persones que treballa col·laborant amb els altres grups en la coordinació de les activitats formatives, així com organitzant-ne de pròpies, a través de l’Escola Oberta Ciutadana. El grup organitzador es va formar a finals del curs passat 2016-17 i el varen constituir Josep Valero, Lila Thomàs, Xisca Mir i jo mateix Antoni Ramis, que vaig ser l’encarregat de coordinar el grup i les seves activitats programades. Posteriorment hem gaudit de la incorporació al grup de Miquel Gallardo i sofert la baixa temporal, per assumptes personals, de Xisca Mir.

L’ideal seria que el grup organitzador de l’Escola o grup de Formació estàs constituït per entre cinc i set persones. Mentre que el grup extens: professorat i persones participants en els distints cursos i activitats formatives, quant més nombrós i participatiu, millor. S’ha elaborat un programa de Formació que és el full de ruta de l’Escola (recordem: àrea de Formació de les Fundacions Darder-Mascaró).

L’objectiu de la formació és contribuir a la millor formació de quadres polítics, socials i de les persones de la nostra societat en els principis ecològics, solidaris, sobiranistes i democràtics vertaders (feminisme, pacifisme, transparència, participació, respecte… L’Escola ofereix a MÉS per Mallorca, a les entitats socials que ho sol·licitin i la ciutadania en general projectes formatius en els valors indicats i per a millorar les seves pròpies capacitats personals, professionals i socials, sense les limitacions que suposa qualsevol formació reglada que s’ha de sotmetre a les exigències de l’Administració corresponent.

Igualment la formació procura els coneixements i tècniques que facilitin tant el creixement individual i social de les persones com la realització de les seves activitats laborals, professionals, polítiques, lúdiques, interpersonals,… amb la capacitat més gran, eficàcia i rendibilitat social possibles. En conseqüència, totes les accions formatives de l’Escola es faran procurant la màxima funcionalitat (que serveixin, que siguin útils), eficàcia (que permetin assolir els objectius proposats) i accessibilitat.

Fins ara, en aquesta modalitat formativa, l’Escola Oberta Ciutadana, el curs passat 2016-17, hem col·laborat amb l’edició i publicació de les presentacions a les Jornades sobre Soberanisme i hem organitzat el curs, conjuntament amb l’espai d’igualtat de MÉS, “Com aplicar polítiques públiques d’igualtat” en el que hi participaren com a ponents: Xisca Mir, Rosa Cursach, Apol·loni a Miralles, Jerònima Arbona i Rosa Mascaró.

En el present hem presentat el pla de formació per al present curs 2017-18 abans esmentat, hem participat a la Jornada oberta de Formació: “Sobiranismes: Estratègies transformadores” que va comptar, entre d’altres, amb la participació de: Miquel Rosselló, Consell de les Fundacions Darder-Mascaró; Floren Aoiz, President de la Fundació Iratzar d’Euskadi; Marga do Val, Membre de la Fundació Galiza Sempre; Roger Buch, Politòleg expert en sobiranisme; Javier Garcia, Grupo de Estudios Diaz del Moral del SAT andalús; Amadeu Mezquida, Fundació Nexe del Pais Valencià; Maria Corrales. Assessora de Catalunya en Comú i d’En Comú Podem; i Joan Colom, Consell de les Fundacions Darder-Mascaró.

Hem iniciat el curs “Utilització de les principals eines de Google” i hem realitzat el curs “Joventut: estratègies i problemàtica”, amb la participació, entre d’altres de Joan Ferrà, director de l’Institut Balear de la Joventut; Alfredo Gutiérrez, responsable de Joventut de CCOO; Assumpta Mas, directora de l’Observatori de la Joventut de les Illes Balears; Catalina Gayà, periodista i professora de la UAB especialista en comunicació; Biel Payeras, politòleg; Alex Segura, historiador i coordinador dels debats; Martí Moreno d’Estudiants en Xarxa; Miquel Moreno de Joves del GOB, Marga Llull de Llevant a Grècia pels refugiats d’Artà Solidari; Tona Pou de Comunicació de les Fundacions.

En aquest any que comença, 2018, seguirem amb la planificació presentada. Les primeres activitats previstes són una Jornada sobre el tema “Joventut: present i futur. Necessitats, interessos i oferiments”, que completi el darrer curs exposat i les activitats formatives: “Com parlar en públic”, “Palma neta, Palma guapa”, “Mallorca i pobles, ahir, avui i demà”. Esperam, necessitam, la col·laboració de tots i totes vosaltres, lectors/es d’aquest article per a poder incidir en benefici formatiu de tota la ciutadania del país. Per a qualsevol suggeriment, petició, oferta de col·laboració…us podeu dirigir a nosaltres a través de l’adreça: escolaobertaciutadana@gmail.com