5.2 Deixalles, memòria de bona feina feta

La Memòria Anual de la Fundació Deixalles és un document en el qual es plasmen els resultats de les seves activitats, valorant els indicadors socials i l’impacte del projecte.

Any rere any, les persones vinculades a Deixalles treballen per aconseguir els seus objectius socials i ambientals: la inserció sociolaboral de persones procedents de col·lectius vulnerables, i la reutilització i el reciclatge d’objectes i residus. I no és un camí fàcil de recórrer per a una entitat sense ànim de lucre, constituïda l’any 1986 per iniciativa de la delegació d’Acció Social del Bisbat de Mallorca i de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM), i que des del 2010 està en mans de l’Associació Amics de Deixalles, formada per treballadores i treballadors de la Fundació que volen ser propietàries i propietaris del seu propi treball.

El 2018 ha estat un any d’esforços, d’èxits, però també de preocupacions. Per a Deixalles, les persones són la prioritat. Entre els indicadors socials destaquen 168 persones en situació d’exclusió social i factors de baixa ocupabilitat que han realitzat itineraris d’inserció social i laboral individualitzats, millorant les seves competències personals i laborals. Un 20% d’aquestes persones s’han inserit laboralment.

Una altra eina d’inserció ha sigut la formació. En el 2018 ens hem esforçat a diversificar els models de formació per tal que s’adaptin el millor possible a les persones i a les necessitats del mercat laboral. Un total de 153 persones han participat de les diferents accions de formació: certificats de professionalitat, un tipus de formació que, donada la seva rigidesa i falta d’adaptació a les necessitats de les persones participants, ha disminuït la seva quantitat; tallers d’inserció social i laboral, dirigits a les persones amb més baixa ocupabilitat; i Formació Dual, que ofereix la possibilitat d’obtenir una qualificació professional a la vegada que es desenvolupa una activitat professional retribuïda relacionada amb la formació; i formacions del projecte Incorpora amb el suport de la Fundació La Caixa, que estan adaptades a la necessitat del mercat laboral.

La Fundació Deixalles també compta amb una àrea de Salut Mental, en els que s’ha donat suport a 58 persones amb malalties mentals, a Deixalles Calvià, als projectes de Servei ocupacional per a persones amb problemàtica per Salut Mental i al Servei de suport a l’habitatge, tots dos finançats per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. Aquí van rebre suport personal, teràpia ocupacional, formació permanent i suport a la inserció laboral, a l’habitatge i comunitari.

L’orientació laboral és altra de les feines permanents a Deixalles. 948 persones van ser ateses de les que es van inserir el 58%, una vegada acabat el seu itinerari. Per a la inserció laboral de col·lectius desfavorits és molt important la implicació del sector empresarial que genera ocupació. Una eina molt útil en aquest aspecte és el Fòrum d’Empreses “Connecta’t”. L’any passat se’n van fer dos, en els que van participar 21 empreses i 104 persones usuàries, on els usuaris i usuàries del servei van fer un entrenament de les entrevistes de feina i optaven a insercions laborals.

La Fundació Deixalles, des del 2011, aposta pel model de contractes d’inserció, convençuda que és una molt bona eina per a la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat. El 2018 eren tres les empreses constituïdes, en les que s’han realitzat un total de 95 contractes d’inserció (un 25% mes que el 2017). Gran part d’aquests contractes són generats per la pròpia Fundació i la seva activitat, així com ajuntaments balears que han confiat en la seva tasca i la de les persones treballadores per gestionar els parcs verds i empreses de gestió de residus com Tirme.

L’altre punt fort de la Fundació Deixalles és la tasca ambiental. El 2018 han recollit, tractat i gestionat un total de 2.839 tones d’objectes i residus. D’aquests materials han reutilitzat un 69%, i un 16% s’ha reciclat. Hi ha una lleugera baixada en el percentatge de reutilització donat que els materials que ens arriben són de pitjor qualitat. Aquestes xifres de reutilització i reciclatge suposen un estalvi d’emissions d’11.228 tones de CO equivalent a l’atmosfera; o l’equivalent al CO que absorbeixen 1.562.774 arbres durant un any o la retirada de la circulació de 5.356 cotxes durant un any.

Tota aquesta activitat ambiental i de millora la realitzen gràcies a les aportacions de la ciutadania i sense cap ajuda per part de les administracions. Les ajudes que es reben es per fer el treball social. El 2018, Deixalles ha continuat fent grans esforços amb la recollida de roba. 203 contenidors de roba en funcionament (171 a Mallorca i 32 a Eivissa), en els quals han recollit 1.484 tones. D’aquesta roba, un 89% s’ha pogut reutilitzar. Un dels seus trets diferenciadors és que intenten seleccionar una part important de roba aquí, a ses nostres illes i generar economia local.

També han activat campanyes puntuals de recollida de roba com la de “Posam fil a l’agulla amb la teva roba”. 28 centres escolars han participat i hem fet 18 tallers relacionats amb la roba amb la participació de 427 alumnes. I han continuat amb la IV Marató de Reciclatge Creatiu de Roba amb una participació de 26 persones que transformen les peces de roba provinents de la recollida selectiva, que fins al moment eren un residu, en una peça de moda.

Una mesura pionera als comerços de Balears ha estat l’eliminació de les bosses de plàstic de les botigues i naus de donacions de Deixalles. Han oferit alternatives, però l’aposta ferma és l’eliminació de les bosses de plàstic, #PerUnaMarSensePlastics.

Ja fa molts anys que Deixalles treballa en les plantes de selecció de residus de les concessionàries del Consell de Mallorca, Mac Insular i Tirme. Aquests projectes són un referent en conciliar el vessant productiu amb la inserció laboral.

En la Planta de selecció d’envasos lleugers i matèria orgànica de Tirme hi han treballat 84 persones, de les quals un 80% procedeixen de col·lectius vulnerables. Han fet acompanyament social al 69% de la plantilla amb 222 accions. I han seleccionat 22.000 tones de material de les quals han recuperat 15.000. A la fi, hem aconseguit la reivindicació històrica d’introduir l’empresa d’inserció a la planta i han realitzat 14 contractes d’inserció.

A la Planta de selecció de residus de construcció i demolició, i voluminosos (PT1) de MacInsular hi han treballat 64 persones, de les que un 70% procedeixen de col·lectius vulnerables. Han fet acompanyament a un 60% de la plantilla amb 218 accions. I han tractat 353.495 tones. En aquestes plantes, i per tal que les persones puguin mantenir la feina, és clau la formació contínua en producció, prevenció de riscos laborals, valors socials, superació de dificultats, interculturalitat i corresponsabilitat.

A Deixalles tenen clar que tota aquesta feina és possible gràcies al compromís i a la tasca diària dels seus treballadors i treballadores: 224 i 8 voluntaris/es que els ajuden i aporten altres perspectives i maneres. I també als particulars, empreses, administracions… que fan donacions i confien en Deixalles i la seva tasca.