5.2         Crònica de les activitats de Fundacions Darder Mascaró

El passat 24 de gener es va reunir el Consell de les Fundacions per debatre i aprovar el balanç del 2018 i el pressupost del 2019.

Així mateix es donà compte del treball que es promourà els pròxims mesos des de les distintes àrees que conformen les Fundacions:

Des de l’àrea de Comunicació es posarà en marxa el nou portal Illa Global (illaglobal.com), que té per objectiu recollir 5-6 articles setmanals i compta amb 40-50 persones col·laboradores. La informació dels col·laboradors/es s’actualitzarà a mesura que es col·labori.

Al programa de l’Escola Oberta Ciutadana està previst un curs de formació amb el Servei d’Acció Cultural (SAC) de la UIB sobre “Economia social i solidària” i que es farà conjuntament amb la xarxa REAS. Així mateix se seguiran impartint els cursos sobre sindicalisme i municipalisme conjuntament amb CCOO. Es preparen noves activitats formatives amb la Coordinadora d’ONGS i es proposaren altres a l’STEI.

A l’Espai d’història s’ha presentat al Departament d’Història de la UIB tres projectes per desenvolupar conjuntament: Memòria oral dels darrers anys de la lluita antifranquista, història del moviment estudiantil a Mallorca i continuar la història del Mallorquinisme polític des d’on la va deixar Gori Mir, és a dir 1939 fins a l’actualitat.

Així mateix s’està editant amb l’editorial Lleonard Muntaner el llibre de les ponències de les segones jornades del moviment obrer a Mallorca sobre les repercussions de les revolucions del 1917 a les Illes.

I per últim ja s’estan treballant les ponències per les III jornades que serà sobre “El paper de la dona en el moviment obrer de la primera meitat del segle XX” que estan previstes pel 2020.

També s’ha fet una primera reunió d’un nou espai de debat sobre el paper de l’autoritarisme i els nous feixismes en l’actualitat i des de l’espai de Construcció nacional i sobiranisme per donar continuïtat al debat entorn del sobiranisme que es ve desenvolupant des de fa més de dos anys es planteja un nou treball sobre els reptes del sobiranisme a Mallorca.

Per últim es passà revista a les activitats que Fundacions desenvolupa conjuntament amb altres entitats de la societat civil com la constitució d’una Plataforma Democràtica que tindrà l’objectiu de lluitar contra els atacs a la democràcia i l’autogovern de l’extrema dreta.

També seguirà molt activa amb la campanya Uneix-te per un bon Finançament, com ho ha fet tot l’any passat. Així com amb el Col·lectiu Alternatives que el 21 de febrer presentarà a l’Arrxiu del Regne de Mallorca el seu tercer estudi sobre variables i indicadors pel canvi estratègic de model econòmic. I amb la nova plataforma contra el TCI i la seva acabada de iniciar campanya europea.

I continuarà col·laborant activament amb les Fundacions Sobiranistes de l’Estat per constituir un espai de col·laboració comú.