5.2 Col·lectiu Recerca

El mes de febrer del 2019 es va constituir el Col·lectiu Recerca integrat per un grup d’investigadors i investigadores que, reunits entorn de l’interès en la investigació i l’estudi de la II República, el cop d’Estat del 18 de juliol de 1936, la guerra civil, la repressió i la dictadura franquista constataren que era necessària la creació a Mallorca d’un col·lectiu organitzat que permetés aprofundir en els estudis d’aquell període a la vegada que possibilitàs compartir arxius i coneixements i posar-los a l’abast de la població en general.

És cert que són molts, i bons, els treballs publicats sobre aquests períodes històrics, però, el col·lectiu constata que encara queden enormes espais d’anàlisi i investigació que ens poden ajudar a entendre’ls en tota la seva dimensió.

L’anàlisi i l’estudi de la història d’aquest període ha ajudat, sens dubte, a tenir una visió global dels fets i els personatges. Igualment, els investigadors i historiadors que han treballat a escala local han ajudat a perfilar i treure a la llum les petites històries de la història que, en el seu conjunt, influïren en el desenvolupament dels fets que marcaren el segle XX. Aquests petits treballs, publicats en molts casos en petites col·leccions o revistes locals, els que han apropat a la societat aquelles històries.

En l’àmbit local, s’ha pogut accedir a les fonts primàries, tant orals com documentals, per treure a la llum històries que en molts casos, s’haurien perdut en les boires del temps.

Per això, per ajuntar i sumar esforços orientats cap al coneixement de què s’ha conegut darrerament com la “memòria històrica”, un grup d’historiadors i investigadors decidiren organitzar-se i fundar una associació que ajudi a posar punts en comú.

Aquest n’és el seu manifest fundacional:

  • Manifestam la nostra intenció de constituir-nos en una associació que possibiliti la incorporació de totes aquelles persones interessades en l’estudi i difusió de la II República, la guerra civil, la repressió i el franquisme, amb el nom de “Col·lectiu RECERCA”.

  • Manifestam la nostra intenció de compartir recursos, coneixements i metodologies, perquè la informació i la comunicació entres les persones interessades en la nostra història comuna permeti fer-la encara més accessible al gran públic i possibiliti compartir coneixements i recursos, obrir els arxius a tota la gent interessada.