5.2 40 anys de lluita de la Federació de Pares i Mares d’Alumnes de Mallorca

FAPA Mallorca neix ara ja fa 40 anys amb una voluntat clara: la lluita per la millora del sistema educatiu. Aquesta idea és encara el nostre eix central. Aquesta millora només es pot aconseguir gràcies a la participació de tota la comunitat educativa i les famílies en formem part, en volem formar part i no volem que ningú s’oblidi que hi som. L’empoderament de les famílies és bàsic per aconseguir-ho.

Que una associació faci 40 anys és en si una gran fita. Moltes persones han passat durant aquest temps per FAPA Mallorca dedicant el seu temps lliure a fer feina per aconseguir un present i un futur millor per als seus fills i filles i per a la resta de famílies de la nostra illa. Creiem sincerament que sense la nostra tasca el nostre sistema educatiu seria pitjor que el que és ara. La nostra participació ha estat i és sempre constructiva però també reivindicativa de tot allò que ens manca i creiem necessari tenir.

La societat civil té un paper fonamental en la millora de la societat, en aconseguir que allò que existeix canviï i ho faci cap a millor i quan la societat civil s’organitza té un poder encara més gran i és per això que la nostra Federació continua creixent avui en dia, adaptant-se als nous temps i a les noves problemàtiques, fent xarxa entre les famílies i amb altres organitzacions i sempre fent comunitat educativa.

La igualtat d’oportunitats, els pressuposts educatius, els recursos humans, les infraestructures, les noves metodologies, el menjador escolar, les activitats extraescolars que van més enllà de l’horari lectiu però que formen part de l’educació integral de la persona, la conciliació laboral i familiar i molts d’altres han estat alguns dels exemples dels temes de lluita i reflexió que encara avui dia tenim damunt de la taula.

Però, per recordar aquests 40 anys de propostes, de lluites, de reflexions, de participació activa, la nostra Federació ha plantejat un calendari de xerrades amb relació a alguns dels nous reptes que té actualment el nostre sistema educatiu i que ens hem de plantejar per saber cap a on volem anar en el futur: la inclusió educativa, la diversitat sexual i afectiva, el món digital, els nous riscos que es troben els nostres fills i filles, la mobilitat i l’escola, la coeducació a casa i a l’escola o la mateixa idea de comunitat educativa són un exemple de com l’escola, la societat i les famílies són tres elements que no es poden entendre un sense un altre i que necessiten una reflexió acurada per poder trobar la millor solució possible.

Per tot això la nostra Federació celebra el seu aniversari com un èxit però també com un repte, mirant cap al futur i aprenent del nostre passat