5.1                    UN ESBORRANY DE PAÍS: SEGUIM

Amb l’equip de les Fundacions, decidirem fer una enquesta. Entre l’octubre i el desembre de l’any passat sondejarem a més de 400 lectors i amics de la Revista l’Altra Mirada amb l’objectiu de conèixer el seu posicionament amb alguns dels temes claus que emergiren als debats i sobretaules de les jornades “Un Esborrany de País” que es realitzaren a principis del curs passat. Volíem saber que en pensaven sobre repensar el mallorquinisme polític.

El resultat –comparable a un sondeig fet per una consultoria- va presentar certs clarobscurs, tots ben interessants.

Per un costat, hi ha una sèrie d’assumptes que desperten una opinió unànime: 7 de cada 10 enquestats pensaven que feia falta un front comú pel dret a decidir a l’Estat. Bascos, gallecs i catalans hauríem d’anar de la mà contra l’espanyolisme recalcitrant del PP-PSOE-Ciudadanos.

D’igual forma, l’opinió era unànime enfront a l’autonomisme: el 86% considerava que era un via esgotada i que s’havia de cercar un nou pacte amb l’Estat (quin? No està clar!).

També hi havia altre aspecte que despertava un cert consens: la immensa majoria dels sondejats pensava que s’han d’augmentar els lligams amb Eivissa, Formentera i Menorca, en igualtat de condicions amb Catalunya i el País Valencià… Els Països Catalans emergeixen!

Així mateix, n’hi ha d’altres temes que també despertaren simpaties entre els lectors de l’Altra Mirada. Un 70% creu d’alguna o altra forma en l’afirmació “No fa falta saber català per ser mallorquí. És mallorquí tothom que viu i treballa a Mallorca i fa d’aquesta terra el seu país.” Així es constata que el nacionalisme ètnic -excloent i xenòfob, aquell que et classifica per on has nascut i quins són els teus llinatges- no té cabuda dins el mallorquinisme progressista.

Finalment, cal dir que no tot són flors i violes dins aquest estudi. Una part important dels enquestats considerava que a MÉS PER MALLORCA hem de fer més esforços per connectar amb castellanoparlants, nouvinguts i certs sectors empresarials (86% dels enquestats) així com també definir millor quin model de barris i ciutats volem per als propers 50 anys (67% a favor). Per últim, molts lectors deixaren les seves opinions per escrit. La immensa majoria consideren que el partit ha d’explicar-se millor i treballar, no només per la només la sobirania nacional, sinó també per altres (ecològica, energètica, etc.)

En conclusió, el debat segueix. Les eines hi són. Aquesta enquesta ha demostrat que les preguntes són les encertades i que bona part de les respostes, són aclaridores. Ara cal seguir treballant, reflexionant, i construint un projecte el més ampli possible.