5.1 Palma, té remei?

Durant els proppassats mesos un grup important d’entitats: OCB, ARCA, FUNDACIÓ GADESO, COL.LECTIU ALTERNATIVES, CERCLE D’ECONOMIA DE MALLORCA i PALMA XXI, amb la col·laboració de la UIB, la Fundació Impulsa, el Grup d’Opinió d’Arquitectes i el GOB, vàrem debatre i acordar un document que titularem “Palma té remei?”i que es pot trobar a les webs de les nostres entitats.

Palma és una ciutat amb moltes oportunitats però també amb reptes molt complicats.

La nostra ciutat té moltes oportunitats, ja que està creixent econòmicament i té un gran atractiu per persones i empreses de tot el món. Però també s’està turistificant cada vegada més i generant nous fenòmens socials que afecten molta gent, com el de la gentrificació, la massificació turística, la privatització de l’espai públic i el col·lapse dels serveis públics, entre d’altres. Malgrat el creixement econòmic que ens proporciona el model turístic actual, la pobresa segueix creixent així com ho fa també la precarietat laboral. A Palma unes 40.000 persones viuen en situació de pobresa extrema i sobreviuen amb menys de 332 €. El 80% dels contractes que es fan són temporals.

Nosaltres volem una ciutat que miri al futur, que tengui en compte el seu creixement metropolità, que equilibri els diferents barris, que prioritzi el benestar, la cohesió social i la cultura pròpia en tots els seus àmbits. Una ciutat que tengui en compte l’herència del passat i que prepari als ciutadans pels reptes de futur. Volem una ciutat que se’n cuidi de tots els ciutadans per igual, integradora i solidària.

Cap a una estratègia de futur.

Per avançar cap a un futur sostenible i positiu, necessitam una estratègia cap a la competitivitat i la diversificació econòmica. Volem una ciutat activa, amb ocupació de qualitat tot l’any, amb innovació tecnològica i diversificada en la seva economia. No volem ser una ciutat totalment turística sinó una ciutat amb turisme. Atractiva pels ciutadans i visitants, no únicament pel seu clima i el seu paisatge, sinó per la seva activitat cultural, pels seus productes originals i d’alta qualitat, per una estructura de serveis sanitaris molt bona, fiable i diversa. Una ciutat que tengui una bona actitud i capacitat d’acollida per part dels seus residents i empreses

Necessitam una estratègia que serveixi per equilibrar les diferències entre barris

Palma ha de seguir essent una ciutat oberta al món, però amb un equilibri entre l’activitat turística i la vida residencial, entre la vida laboral i la d’oci, entre els barris del centre i els de la perifèria. Volem una ciutat oberta al mar, més verda, sostenible, segura i culta. Volem una ciutat en la qual tots els barris tenguin espais per fer activitats a l’aire lliure i serveis públics fàcilment accessibles. Volem espais pels ciutadans. Volem que tots els barris puguin participar de la riquesa que genera el turisme i tenguin una experiència positiva d’aquest.

Una estratègia per a tota la ciutat però específica pel Centre històric

El centre històric és més que un barri, és una porta i un estàndard de tota la ciutat, de tothom. És un espai que s’omple d’activitats ciutadanes de tota Palma en molts moments de l’any. La nova indústria del turism i el negoci immobiliari massifica els nuclis històrics,, està desallotjant als residents habituals, canviant el paisatge urbà i la seva economia local amb personalitat per una global amorfa i banal. Des del 1998 el centre ha perdut 11.000 persones, passant de 33 mil a 22 mil habitants. Pràcticament totes les places i passeigs públics del Centre estan orientats a l’ocupació turística dels espais, inclòs el Born.

Una estratègia que serveixi per avançar cap a la sostenibilitat mediambiental

Palma ha de ser una ciutat més neta, amable i saludable, on els vianants recobrin el protagonisme perdut. Volem una ciutat en què es pugui caminar i passejar tranquil·lament per tot el seu front marítim i altres llocs del seu territori, en la que el transport públic, anar en bicicleta i a peu siguin prioritaris. Una ciutat que contribueixi en la reducció de les emissions de CO2 i aporti el seu gra d’arena en la lluita contra el canvi climàtic global.

Una estratègia que serveixi per millorar la cohesió social i respectar la diversitat cultural

Volem una ciutat integradora, sense guetos, que dignifiqui les diferents barriades i que els eixos cívics siguin les noves artèries de la ciutat. Solidària amb els que menys tenen i inclusiva de totes les minories, oberta a totes les opcions religioses i tolerant amb la convivència de grups diferents. Una ciutat que ofereixi una vida digna als seus majors i als seus infants. Una ciutat que lluita per la igualtat total de les dones i que sigui exemple en la lluita contra la pobresa.

Full de ruta de les properes accions.

Per aquest any 2017 presentarem la nostra proposta a l’Ajuntament i convidarem a les organitzacions professionals, veïnals, empresarials, sindicals i polítiques a consensuar un projecte ciutadà pel futur de la nostra ciutat.

Una vegada estigui consensuada la proposta, haurem de ser capaços de crear una entitat mixta, entre l’Administració publica i les entitats ciutadanes, que sigui la responsable de fer viable aquesta estratègia, acordant les propostes concretes que s’hagin de dur a terme any a any, fent el seguiment i ajudant a fer-la realitat.

info@palmaXXI

www.palmaXXI.com