5.1 Nova estructura organitzativa integrada en la Confederació Sindical de CCOO de les Illes Balears

                                                               Arabalears Nova executiva de la Unió Insular de CCOO de Mallorca

Uns dels acords aprovats pel conjunt de l’Organització en l’11è Congrés de la C. S. de CCOO de les Illes Balears, celebrat l’abril 2017, va ser la posada en funcionament de la Unió Insular de CCOO de Mallorca, unificant, d’aquesta manera, les tres comarques Palma, Inca i Manacor, hem sumat recursos i esforços i, a l’hora, ens reforçam per arribar amb garanties a tots els treballadors i les treballadores de l’illa.

La Unió Insular de CCOO Mallorca constituïda al Primer Congrés celebrat el passat 15 de desembre a Inca – municipi on ubicarà pròximament la seva seu oficial – aferma el projecte del sindicat en la incidència i intervenció sociopolítica a Mallorca.

En el Primer Congrés fixàrem criteris i estratègies d’acció que garanteixin el desenvolupament d’una estreta connexió amb la societat política i la societat civil, que ens permetran influir en les polítiques públiques insulars, i en la confluència amb el moviment associatiu i veïnal, contribuint d’aquesta manera a l’enfortiment de l’activitat sindical quotidiana de la nostra illa.

Possibilitarem enfortir mecanismes per incrementar el treball militant i la dedicació a les tasques sindicals de la nostra afiliació en les diferents estructures de l’organització, i fer front d’una forma més persistent, no solament a les dinàmiques laborals, sinó també institucionals en l’àmbit de tota Mallorca.

Entenem la política organitzativa del sindicat com una part estratègica de l’acció sindical, cooperativa i complementària entre les diferents estructures que integren la nostra organització, i que són l’element fonamental per ampliar la nostra base d’afiliació i de representació en les empreses, així com element fonamental per al desenvolupament organitzatiu.

Volem estar més presents en els centres de treball, al costat dels treballadors i treballadores, aquest en el nostre hàbitat natural, però les nostres propostes també han d’estar en altres àmbits i contextos on es desenvolupa el debat social, als Ajuntaments de les ciutats i pobles de l’illa i en la societat civil organitzada de la qual el sindicat forma part.

El principal objectiu del sindicat és l’atenció i proximitat a la nostra afiliació; major i millor participació en el desenvolupament dels acords congressuals i, en la vida organitzativa del sindicat, també arribar a tots els treballadors i treballadores, allà on estiguin, sigui en l’empresa o a la plaça del poble.

Volem ser el primer sindicat a Mallorca, el més representatiu, el que soluciona els problemes a les persones treballadores, hem d’estar al seu costat, aquesta en la nostra responsabilitat.

La classe treballadora necessita un sindicat fort, cohesionat i reivindicatiu, flexible i amb capacitat per adaptar-se als canvis que s’estan produint al món laboral i en la societat. Un sindicat preparat per donar respostes. Per combatre la pobresa, l’atur i la precarietat.

Aquesta és la voluntat i el compromís de la Unió Insular de CCOO de Mallorca