5.1 Nou curs per Fundacions Darder Mascaró

Dos fets marcaran el nou curs d’una entitat que té com a premissa central de la seva actuació “pensar millor la nostra realitat per contribuir a transformar-la” que són: les nefastes conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia i les respostes neofeixistes, tant a aquesta crisi, com a l’emergència climàtica o a la crisi del Règim del 78.

Per això, l’anàlisi, diagnòstic i propostes sobre noves polítiques econòmiques, socials i medi ambientals per pal·liar les conseqüències nefastes de la Covid19 en la línia estratègica d’un canvi de model de desenvolupament ocuparà bona part del curs. Dedicarem el número 100 de L’Altra mirada a aquest tema i la tasca que impulsarem a través del Col·lectiu Alternatives i de l’associació Mercat Social estarà impregnada d’aquesta preocupació. No ens queda més remei que trobar alternatives a curt termini per aturar el cop, però de res servirà això si no afrontem una nova fase de transició cap a un altre model econòmic, ecològic i social.

Però totes aquestes crisis que patim van acompanyades de l’auge del racisme, la xenofòbia, l’odi a totes les diversitats, en definitiva del feixisme i en conseqüència ens obliga a bolcar bona part de la nostra activitat a la lluita per la democràcia i contra el feixisme. Per tant seguirem donant tot el suport que puguem a la Plataforma Democràtica i donarem continuïtat al nostre programa de “Diàlegs des de la perifèria”. Organitzàrem tres cicles de debat entre les esquerres i els sobiranismes per abordar les necessàries convergències en l’àmbit d’Illes, de l’Estat espanyol i de la UE.

Una bona manera de defensar la democràcia també és conèixer i reivindicar orgullosament les nostres arrels democràtiques i històriques. Amb aquest sentit dins aquest pròxim curs participarem activament amb la commemoració dels 500 anys de les Germanies, organitzarem les III Jornades del Moviment obrer a Mallorca amb el títol de: “Dones, treball i acció col·lectiva (1868-1936)” que el confinament de l’any passat ens impedí fer,els dies 11 i 12 de març del 2021.

Aquest curs també posarem en marxa conjuntament amb l’Ateneu de CCOO, el projecte “Arrels Democràtiques”, l’arxiu documental de la lluita antifranquista i continuarem el programa de recerca sobre el Mallorquinisme polític. I amb motiu del 80è aniversari de la mort de Gabriel Alomar farem unes jornades sobre el referent més important del mallorquinisme polític d’esquerres de la primera meitat del segle XX, conjuntament amb l’Institut Sobiranies del Principat i la col·laboració de la UIB i la Universitat Autònoma de Barcelona.

Lògicament seguirem consolidant l’Escola Oberta Ciutadana implementar cursos de formació sobre polítiques locals, sobre Economia Social i Solidària i organitzant jornades de formació amb CCOO i STEI

I dins l’àrea de comunicació una vegada que l’Altra mirada arribarà el pròxim mes de desembre al número 100 sense interrupcions i el portal illaglobal.com ha aconseguit la publicació diària d’articles i un bon grapat d’audiovisuals al canal You Tube, pensem que ha arribat el moment de fer un bot qualitatiu en el nostre projecte global de comunicació i ens proposem:

  • Convertir l’altramirada.cat amb una revista amb continguts temàtics.

  • Reforçar el paper d’illaglobal.com per començar a caminar cap al format d’un diari digital.

  • Millorar i ampliar la producció audiovisual.

  • Crear un butlletí d’informació interna de Fundacions.

  • Així mateix seguir fent publicacions pròpies o col·laborant amb altres editorials.

La nostra col·laboració amb el Foro Sobiranista continuarà essent una de les nostres prioritats i ens proposem dur a terme un dels projectes que el passat curs quedaren pendents, que és la creació d’un Observatori de polítiques locals i sostenibilitat.

Per dur aquest programa d’activitats a bon port necessitem més mitjans humans i econòmics, per la qual cosa convidem a totes aquelles persones que coincideixin amb els nostres objectius i ho desitgin a sumar-se i col·laborar amb nosaltres i als que pugueu que ens ajudeu econòmicament. Per col·laborar amb nosaltres podeu entrar a :

https://fundacionsdardermascaro.cat/