5.1 Deixalles crea una web sobre compra pública responsable

La nova web www.deixalles.org/compra-publica-responsable, allotjada al portal de Deixalles, és resultat del projecte “Consum responsable a les administracions públiques: acompanyant el canvi”, que la Fundació Deixalles ha desenvolupat en 2018 amb el suport de la Direcció General de Cooperació de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears, a través de la convocatòria de subvencions per executar projectes de sensibilització.

D’acord amb l’objectiu del projecte de contribuir a la implantació de la compra pública responsable entre administracions de les Illes Balears, fomentant el canvi de proveïdors de productes i serveis per afavorir el consum responsable i el comerç just, a través d’aquesta pàgina s’ofereix:

  • Una base de dades d’identificació i descripció de bones pràctiques de consum responsable en administracions públiques de les Illes Balears, per afavorir la transferència de bones pràctiques i el seu efecte multiplicador. En total s’han identificat un total de 60 bones pràctiques a conselleries i organismes del Govern, departaments del Consell de Mallorca i ajuntaments de Mallorca. Aquestes bones pràctiques inclouen: contractació de serveis d’entitats socials: treballs d’impremta, fonts d’aigua; mesures per fomentar els tassons reutilitzables en festes populars, contractes reservats per a empreses d’inserció i centres especials d’ocupació, etc.

  • Una biblioteca de recursos sobre consum responsable a disposició de les administracions, que inclou:

    • Fitxes de productes i serveis amb criteris de consum responsable a disposició de les administracions, a fi de facilitar el canvi de proveïdors. En total s’han identificat i publicat 58 productes i serveis amb criteris de consum responsable, que inclouen activitats econòmiques molt diverses: comerç just, alimentació, càtering i restauració, reutilització i segona mà, roba i complements, objectes de regal, impremtes, serveis de neteja, jardineria i manteniment, gestió de residus, hostaleria i turisme, energia, banca i assegurances ètiques, etc.

    • Materials de suport a la implantació de la compra pública responsable: guies, plans de consum responsable, legislació, plecs amb reserva de mercat i/o clàusules socials i enllaços d’interès, per afavorir els coneixements necessaris per dur-la a terme.

La pàgina està oberta a rebre bones pràctiques i recursos, motiu pel qual disposa d’un mail de contacte per rebre aportacions.

Aquesta pàgina està dirigida especialment a personal tècnic i polítics al servei de les diferents administracions públiques de les Illes Balears, i des de la Fundació Deixalles esperam que sigui útil per avançar cap a la compra pública responsable com a instrument per lluitar contra les desigualtats i construir una societat més sostenible ambientalment.

CONTACTE consumresponsable@deixalles.org