5.1                    COHABITAHabitatges cooperatius impulsats pel Govern

Amb el nom de COHABITA s’ha presentat recentment un programa desenvolupat per l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) en el qual se cedeixen sòls públics que disposen de projecte arquitectònic a cooperatives per a l’autopromoció d’habitatge protegit en cessió d’ús per un termini de 75 anys, fins a un màxim de 99 anys. Durant aquest termini les persones sòcies gaudiran del dret d’ús dels habitatges.

Les cooperatives adjudicatàries obtindran el dret de superfície sobre el sòl, assumint únicament les despeses de construcció. Es tracta d’una fórmula de gestió col·lectiva de l’habitatge en què, a més de la conservació i administració de l’edifici, es decideix el model de convivència que es vol impulsar.

Els requisits per accedir a aquests habitatges són : no tenir cap habitatge en propietat i ingressar un màxim anual de 33.838 €.

Per arribar a ser soci d’una de les cooperatives adjudicatàries s’haurà d’abonar una entrada inicial retornable d’entre 15.000-20.000 € i una renda mensual de 400-500 €. L’IBAVI ajudarà a les cooperatives a tramitar i gestionar finançament extern, preferentment amb la banca ètica, per a pagar les obres de construcció.

Els projectes arquitectònics que es promouen segueixen criteris que permeten reduir l’impacte ambiental de la construcció, tals com el consum energètic o el consum d’aigua de l’habitatge, i prioritzen la utilització d’energies renovables i materials locals.

El programa COHABITA ofereix 5 projectes habitacionals amb un total de 127 habitatges als municipis de Son Servera, Vilafranca, Llucmajor, Santa Maria i Manacor. A més, es faciliten recursos per assessorar sobre qüestions tècniques de naturalesa jurídica, financera, social o arquitectònica totes aquelles entitats que vulguin impulsar l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.

Per a més informació podeu entrar a la web de COHABITA: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3437713&coduo=1364&lang=ca