4.3 Molt MÉSque un punt i seguit

Fa tres anys i sis mesos començàvem la legislatura dels AcordsxCanvi després de quatre anys de retallades marcats per una política absolutista, antisocial i especuladora derivada de la majoria absoluta del PP i aplicada a tots els àmbits, llengua, cultura, educació, medi ambient, territori, serveis socials i sanitat. L’excusa de la crisi econòmica va ser utilitzada per a prendre mesures per a retallar els serveis públics en general i, per tant, malbaratar els drets econòmics i socials dels illencs i illenques.

La ciutadania va castigar amb contundència al PP a les eleccions del maig del 2015 i els Acordsxcanvi han marcat la ruta dels governs del canvi des del primer dia per a revertir progressivament els efectes negatius del govern del PP i, a la vegada, anar més enllà.

La derogació de la Llei de Símbols va ser la primera mostra simbòlica de la ruta que ens havíem marcat. I vam seguir reaccionant amb contundència aprovant mesures urgents per a frenar la implantació de grans establiments comercials i la suspensió de les lleis més depredadores del PP com la d’urbanisme, l’agrària i la turística.

Des de MÉS per Mallorca, tant al Govern com al Parlament, hem impulsat i donat suport a les mesures restauradores i també més innovadores aprovant la Renda Social Garantida, mesures per a la recuperació de l’ús del català en l’àmbit de la funció pública, mesures de transparència i participació en els ens locals, regulació més assequible la iniciativa legislativa popular, l’Impost de Turisme Sostenible, la Llei de Fosses, la regulació de les corregudes de toros, la regulació de drets LGTBI, el Parc Natural d’es Trenc, la regulació de la comercialització d’estades turístiques a habitatges, la Llei d’Urbanisme, la regulació dels Party boats a les zones protegides, la Llei d’Igualtat, la Llei de Famílies, la protecció de la maternitat, la Llei de Serveis Socials, la Llei d’Indústria, la Llei d’Habitatge, la gratuïtat dels aparcaments dels hospitals de son Espases i can Misses i la Llei de Concertació del Tercer Sector .

No podem deixar d’incidir en algunes iniciatives com les proposicions de llei pendents de tramitació al Congrés dels Diputats com per exemple la coneguda com de prospeccions, de protecció de la Mediterrània, que malgrat ser aprovada per unanimitat al parlament de les Illes Balears, ha requerit la seva aprovació dos cops davant el vet de C’s i PP a la Mesa del Congrés la primera vegada. Esperam que la seva reiteració no sigui rebutjada i es respecti la voluntat de la nostra Cambra parlamentària.

També són institucionalment rellevants la iniciativa de permetre que Formentera triï un senador propi al marge del que tria Eivissa en compliment del que estableix la Constitució i la de supressió dels aforaments dels diputats i diputades del parlament de les Illes i de membres del Govern de les Illes Balears.

Ara ens trobam en la recta final parlamentària continuant fent feina de forma intensa en iniciatives que són imprescindibles en el marc de la voluntat de transitar cap a un model econòmic més diversificat i sostenible per a les generacions futures des del punt de vista local i també global.

La Llei de Camins Públics, la primera iniciativa del Consell Insular de Mallorca, serà molt prest una realitat , donant resposta a una demanda social de fa molt de temps .

Al projecte de Llei Agrària s’han presentat quasi 400 esmenes la qual cosa ha provocat un debat intens i un intens exercici de consens entre els diferents grups parlamentaris. En unes setmanes tendrem un text per aprovació al Ple i s’acomplirà una llei pels pagesos i no afavoridora de l’urbanisme com era l’anterior del PP.

La Llei de pressupostos del 2019 ocuparà gran part d’aquest final de període de sessions del 2018 però els projectes de Llei del Govern i micro cooperatives, també han quasi finalitzat la seva tramitació, i pretenen la primera millorar la transparència i el bon govern i la segona facilitar la creació de cooperatives a les illes, considerant el perfil de petites i mitjanes empreses característic de les illes.

Després de les festes de Nadal iniciarem el darrer període de sessions i la importància dels projectes de Llei previstos per aprovar continuen sent dels més innovadors en l’àmbit mediambiental com són el de Residus i el de Canvi Climàtic, posats d’exemple a escala de l’Estat espanyol i en l’àmbit internacional i la de sostenibilitat ambiental de l’Illa de Formentera que per primera vegada regula la restricció d’entrada de vehicles a l’illa.

Tot i això els projectes de Llei de voluntarietat, de consultes, de creació del col·legi professional de docents, de la infància i adolescència.

Com diu l’inici aquesta legislatura ha de ser Molt MÉS que un punt i seguit, no podem permetre que tot l’esforç, tota la feina de canvi, d’innovació i de sostenibilitat ambiental un govern de dretes la pugui convertir el 27 de maig del 2019 en un punt i a part.