4.3 Les Illes Balears som Europa

El 1999, per primera vegada, coincidiren les eleccions municipals i autonòmiques amb les eleccions al Parlament Europeu. Vint anys més tard, es produeix el mateix cicle.

Amb un context econòmic, social i polític molt diferent de llavors, aquestes eleccions europees del pròxim 26 de maig han de marcar el rumb i les línies mestres de la Comissió Europea en el proper cicle. Entre la multitud de temes que s’hauran d’abordar, en vull destacar tres.

El primer té a veure amb la política econòmica i la gestió de la crisi, sobretot, amb els països del Sud d’Europa. Volem una Europa que no desatengui les especificitats i ritmes diferencials que tenen els països a escala financera i, per tant, volem construir una Unió més integrada i justa amb la seva perifèria, que doni per acabada la filosofia de la legitimació de les retallades en l’Estat del Benestar. En aquest sentit, cobra especial rellevància el nostre fet insular, com a agreujant, que s’ha de compensar econòmicament.

En segon lloc, i no per això menys important, la qüestió democràtica i de les llibertats. En un moment de possibilitat de retrocés i d’involució en matèria de drets socials i llibertats individuals i col·lectives és més important que mai que les forces progressistes, ecologistes i feministes siguin determinants, amb aliança amb altres sectors democràtics, per fer front a l’auge de l’extrema-dreta que creix, a parts iguals, a Europa i a la nostra terra. No hem de normalitzar els atacs racistes, xenòfobs, lgtbifòbics, els presos polítics ni l’exili; ens mantindrem al costat dels drets humans, la resolució pacífica i dialogada dels conflictes polítics i la defensa dels drets de les minories.

Finalment, i a manera de conclusió, exercirem un “europeisme crític”, constructiu, diferenciat dels euros-escèptics, en la recerca d’una Europa que reverteixi les seves prioritats posant en el centre de les seves decisions a les persones i al territori.

En aquest sentit, valorarem la tasca realitzada en l’àmbit regional per part del Govern de les Illes Balears en matèria social i mediambiental, amb polítiques certament avantguardistes com són la Renda Social o la Llei de Canvi Climàtic i la de Residus, un mirall per a Europa i que situa les nostres illes com a far a seguir.