4.2 27 de setembre Dia Internacional del Turisme

Ciutat per a qui l’habita ha participat les darreres setmanes en dos encontres internacionals celebrats a Lisboa i a Venècia per tractar diversos aspectes relacionats amb la problemàtica del turisme en l’àmbit europeu.

A Lisboa participarem en la trobada “Cidades, Habitaçao e Turisme” amb els col.lectius Morare en Lisboa, ABTS (Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible) de Barcelona. L’objectiu era crear llaços amb col·lectius afins d’altres ciutats que treballen conflictes similars als que patim a Palma.

El cap de setmana del 23 de setembre, hem participat a Venècia a les Jornades dels moviments per a la defensa del territori, per la justícia ambiental i per la democràcia, així com en la manifestació, per mar i terra, promoguda pel col·lectiu venecià “No Grandi Navi” en rebuig de la massiva arribada de creuers turístics.

          Foto: Global project

L’objectiu d’aquestes jornades és compartir l’experiència de diversos moviments socials d’arreu del continent europeu així com aprofundir en la Justícia Climàtica com a categoria que engloba la defensa del dret a l’habitatge, a la ciutat i al territori, la lluita ecologista, la seva imposició de desmesurades obres públiques i la resistència davant el model neoliberal.

S’està treballant en la redacció d’un manifest a escala europea que posi damunt la taula la problemàtica comuna a la recerca d’accions coordinades. La primera passa és la publicació simultània d’una nota de premsa com la present, per part dels diversos col·lectius, amb motiu de la celebració, dia 27 de setembre, del Dia Internacional del Turisme.