4.1Bons Pressupostos pel 2020, que consoliden polítiques progressistes i igualitàries malgrat l’infrafinançament

Els pressupostos del 2020 per a la comunitat autònoma de les Illes Balears té més transcendència i resulta tan important per als ciutadans ciutadanes de les illes que des de MÉS per Mallorca, no podem més que indignar-nos davant alguns dels discursos demagògics que tant avui, com en els darrers dies hem escoltat per part d’alguns partits en relació amb els pressuposts.

Elaborar un pressupost en temps de dificultats no és una tasca gens fàcil. Crec que en això hi coincidim tots. Al darrere hi ha moltes hores de feina, d’esforç, d’anàlisi i reflexió….. i segurament també de tensió.

Pressupostar és expressar de manera numèrica, negre sobre blanc, la voluntat, en aquest cas del Govern, de continuar fent realitat el projecte que en les darreres eleccions autonòmiques van avalar amb el seu vot la majoria de ciutadans d’aquestes illes.

No només parlem de números i de partides pressupostàries. Parlem de fer política, parlem de seguir construint un projecte al servei de la gent de les illes. En aquest context, des de MÉS per Mallorca, tenim el convenciment que el debat d’aquests pressupostos i l’intercanvi de parers serà com a mínim aclaridor.

És cert, que el pressupost s’ha elaborat en un context de dificultat. I no ho dic pensant només en la conjuntura econòmica _ que també i que evidentment suposa aplicar rigor i ser molt escrupolosos. Hem de ser rigorosos tant en l’estimació d’ingressos com en la mateixa execució sempre cercant l’eficiència i l’eficàcia i per descomptat eliminar duplicitats i evitar la despesa innecessària o supèrflua.

I aquí segurament, en allò que pot ser una despesa supèrflua, és ON trobarem les diferències entre uns i altres. Entre els partits progressistes i aquells que no ho són.

El pressupost públic actua com a palanca o ha d’actuar com a palanca per traslladar la millora econòmica a tots els sectors de la societat, per aconseguir una societat més igualitària, amb majors oportunitats per a tothom, major progrés i cohesió social i que es reparteixi millor la riquesa que es genera a les Illes Balears. La gestió del Govern ha demostrat que l’augment continuat del pressupost social i d’inversió pública és compatible amb el compliment dels objectius d’estabilitat, dèficit, deute i regla de despesa. Aquests pressuposts continuen en aquesta línia. Aquest esforç ha permès reduir en tres anys el diferencial del pressupost destinat a polítiques socials que té les Illes Balears respecte de la resta de comunitats autònomes; hem reduït el diferencial de despesa en termes per càpita de les polítiques socials de les Illes Balears respecte de la mitjana estatal.

De fet, darrerament hem escoltat massa vegades que l’administració només manté “xiringuitos”. Idò no. Destinar doblers per fer d’aquesta una societat més igualitària no és mantenir cap xiringuito ni és una despesa supèrflua.

L’accés de tothom a la sanitat universal no és despesa supèrflua, tot el contrari. Eliminar el Copagament sanitari no és despesa supèrflua. Blindar els Serveis públics evitant que caiguin en mans d’empreses privades no és despesa supèrflua. Defensar la nostra cultura i la nostra llengua no és despesa supèrflua.

Consolidar les polítiques socials, salut, educació, serveis socials, ocupació i habitatge amb una despesa social del 70,5% del total de despesa no financera i una evolució d’aquesta despesa dels del 2015 al 2010 del 34% amb un increment total de 783,54M€ és un argument fonamental per a donar suport a aquests pressupostos. Només per això ja valdria la pena.

En conseqüència des de MÉS per Mallorca donar suport a aquests pressupostos és una acció de responsabilitat amb aquesta terra, perquè aquests pressuposts continuïn amb el seu tràmit parlamentari, que puguin ser debatuts, i incorporin millores. Cal debatre, cal escoltar a la societat, cal que els partits facin oposició constructiva amb propostes concretes.

Des de MÉS per Mallorca ens reafirmam en la necessitat d’aprovar aquests pressupostos quan l’extrema dreta de VOX afirma que es dediquen massa recursos a política lingüística, a feminisme, a memòria històrica i a polítiques d’igualtat.

Per MÉS per Mallorca la defensa de la política lingüística, del feminisme, de la memòria històrica i de les polítiques d’igualtat són eixos fonamentals. És una vergonya la seva negació a la violència masclista, els seus atacs de caràcter feixista cap a les dones, cap a les persones LGTBI i a les víctimes del franquisme. Ens trobaran fermes davant tots aquests atacs, no ho dubtin.

Des de MÉS per Mallorca donem suport al govern EN BASE amb uns acords de Bellver que volem complir. Aquest és el nostre compromís. No obstant això, som ben conscients que dur endavant els projectes serà complicat, si no aconseguim que d’una vegada per totes el finançament que ens neguen des de Madrid, un finançament just i en consonància a les nostres necessitats.

La dependència dels serveis públics en el sistema finançament estatal és de quasi el 50%. Sense més sobirania fiscal no tenim autonomia real sobre els nostres impostos. Un sistema de finançament que no respecta el principi d’ordinalitat és injust.

Sense un vertader REIB en marxa l’Estat continua sent injust amb la gent de les illes. El retràs en la posada en marxa del REIB, per causa de la inestabilitat política estatal perjudica les nostres illes . En tema d’inversions encara no hem vist un euro i el règim especial fiscal està dins un calaix. Una irresponsabilitat que afecta els pressuposts i al benestar de la gent que denunciam des de MÉS per Mallorca.

Aquest és el bessó, aquesta és la clau. Aquest és el vertader debat. Som la segona comunitat que més aporta a l’Estat i en canvi, la novena a l’hora de rebre. Cal posar límits a un sistema pervers que ens castiga i penalitza. L’actual sistema empobreix les Illes Balears a partir d’un espoli fiscal per part de l’Estat espanyol que repercuteix en la vida de les illenques i els illencs. Si no millorem el finançament de la nostra hisenda, la gent d’aquestes illes continuarà disposant d’un estat de benestar inferior i una menor inversió pública. Per això, ha arribat el moment de dir que ja n’hi ha prou.

És més, si això no canvia, i ha de canviar, no podrem avançar-nos als nous escenaris i, precisament, aquest és el principal repte: mantenir el dinamisme econòmic, corregir els desequilibris territorials i socials i definir d’una vegada per totes el nostre model econòmic.

Mentrestant, el pressupost del Govern serà el que serà. Amb tot, aquest és un bon pressupost, s’ajusta a la realitat del moment i res té a veure amb l’apocalipsi que intenta dibuixar la dreta. Viuen allunyats de la realitat i del moment.