4.1 Pacte pel foment de l’economia social i solidària

Signat entre el Consell de Mallorca i

l’Associació Mercat Social

El passat 10 de juliol el Consell de Mallorca representat per la seva Presidenta i els portaveus de tots els grups polítics, va signar un pacte de col·laboració amb l’Associació Mercat Social, representada pel seu President, Jordi López, per al foment de l’economia social i solidària i el desenvolupament local.

L’objectiu és fer front a les conseqüències de la crisi econòmica i social provocada per la pandèmia. Així com les debilitats del nostre model econòmic basat en el monocultiu turístic que aquesta ha posat de manifest.

Però també afrontar les conseqüències negatives de la globalització econòmica creixent amb la consegüent dependència de decisions empresarials llunyanes que no controlam. Així com l’emergència climàtica amb els efectes potencialment catastròfics del canvi climàtic.

És en aquest escenari de post pandèmia, globalització creixent i emergència climàtica, que se signa aquest acord amb la voluntat política per les dues parts de promoure un desenvolupament més equilibrat i sostenible lligat a les necessitats del territori i de la societat. Aquest desenvolupament passa per la diversificació econòmica i la promoció de la producció local. Apostar per la sobirania alimentària i l’impuls d’una agricultura pagesa, local i sostenible, que permeti un major grau d’abastiment.

Alhora, les dues parts emfatitzen que “ara tenim l’oportunitat de repensar el nostre model a través del diàleg amb tots els agents socials i econòmics i que els municipis puguin jugar un paper més actiu en l’economia local”.

Aquest pacte de col·laboració pretén establir complicitats entre les Administracions, insular i municipals i les iniciatives d’economia social i solidària per establir polítiques comunes, a través de l’impuls de pactes locals de foment de l’economia social i solidària i l’economia local per dur endavant els següents objectius:

  • Promoure la diversificació econòmica i la producció local.

  • Incrementar l’activitat econòmica de les empreses de l’economia social i solidària.

  • Incrementar les polítiques de compra pública responsable.

  • Afavorir la visibilitat de les iniciatives de l’economia social i solidària.

  • Fomentar la inter-cooperació dins el sector.

I per desenvolupar aquests objectius els signants del pacte estableixen tres eixos d’actuació:

1. Polítiques de suports a les iniciatives, empreses i xarxes de l’economia social i solidària.

Conscients que l’economia social i solidària sempre ha tingut en compte la creació d’ocupació de qualitat i aposta per un model econòmic a on els valors humans estiguin per sobre dels de mercat, com són el respecte ambiental, la inserció social dels més desfavorits, i la gestió col·lectiva i democràtica es comprometen a cercar línies de suport a les iniciatives i xarxes esmentades, als mercats socials, als serveis d’orientació, assessorament i acompanyament, entre d’altres.

2. Polítiques de sensibilització i visibilització del sector.

Estem parlant d’un sector encara poc conegut per la ciutadania en general, per tant l’objectiu d’aquest eix de treball és donar a conèixer aquesta nova forma de fer economia, pensada en les persones i no amb els beneficis, a la societat en general i molt especialment a escala local.

3. Formació.

Qualsevol sector econòmic necessita la millor qualificació dels seus gestors i lamentablement dins l’economia social i solidària encara manca molta professionalitat i qualificació tècnica de les persones que treballen en aquestes iniciatives. El voluntarisme és una condició imprescindible per treballar dins aquest sector, però la formació ho és tant o més.

El pacte conclou amb el compromís de treballar conjuntament per impulsar els pactes locals, convençuts que l’Administració municipal és essencial per dur endavant tots els objectius plantejats, d’elaborar un pla de feina conjunt, garantir els recursos materials i humans per dur-lo a terme i constituir una Comissió de seguiment, coordinació i execució del Pacte amb representació de l’Associació Mercat Social i les Administracions implicades.