4.1            L’Atles del canvi        MÉS per Palma al mapa

Les ciutats i els municipis són la palanca de canvi i transformació social més importants. El paper dels Ajuntaments és clau en la lluita contra la pobresa i la desigualtat, la turistització i l’estafa de la crisi. Són baldes imprescindibles en el foment de l’economia de proximitat, l’habitatge digne, la mobilitat sostenible, la conservació del territori, la lluita per l’aigua pública i la solidaritat internacional.

Les eleccions municipals del 2015 conformaren un mapa electoral mai vist a l’Estat espanyol. Les candidatures municipalistes i de caràcter ciutadà tengueren un ampli suport social, assolint el poder a municipis com Madrid, Barcelona, València, Oviedo, Cadis, Saragossa… A ca nostra, el canvi també es donà. MÉS es consolidà com la primera força municipalista d’esquerres de l’illa, governant a més d’una vintena de municipis.

Els pobles i ciutats han d’afrontar reptes similars arreu de l’Estat i Europa. Davant els processos de globalització dominants i re-centralitzadors a escala estatal i internacional, el terreny local esdevé espai de resistència i sororitat. Així, sorgeix la necessitat imperiosa de sumar projectes per multiplicar transformacions, fent-se necessari un front comú entre ens locals per avançar, seguir impulsant les polítiques del canvi i aturar l’extrema dreta que guaita arreu.

MÉS per Palma forma part d’aquesta xarxa estatal de candidatures municipalistes de l’esquerra transformadora: les ciutats del canvi. Organitzacions polítiques diverses que treballam conjuntament per facilitar ciutats més democràtiques, habitables, valentes, que col·laboren i cuiden. Aquests són objectius comuns als quals volem contribuir amb fermesa i determinació, sempre amb l’aliança dels moviments socials i la ciutadania.

Després de diverses jornades d’intercanvi d’experiències, idees i propostes, les ciutats del canvi consideràrem de vital importància visibilitzar la nostra tasca, situant-nos en el mapa.

MÉS per Palma i altres organitzacions polítiques som agents actius de transformació social i volíem compartir i mostrar a tothom les polítiques locals capdavanteres que estam desenvolupant, com l’oficina anti-desnonaments, la municipalització de serveis públics, les polítiques anti-masclistes i feministes, la participació social, les polítiques de residus i reciclatge, la recuperació dels espais públics i el foment de la cultura com a eix transformador… en són alguns exemples.

D’aquí la creació de l’”Atles del canvi”, un mapa web interactiu on trobam iniciatives municipals amb algunes de les polítiques concretes que s’estan realitzant aquesta legislatura. Aquesta xarxa està oberta a altres organitzacions amb els mateixos objectius i mètodes de treball. Aquí trobareu tota la informació http://ciudadesdelcambio.org/  Però sabem que una legislatura no basta, n’hem de tenir MÉS. Per tant, és imprescindible fomentar més iniciatives municipalistes arreu de l’Estat, per teixir una xarxa cada vegada més gran i més sòlida, per reforçar el poder local d’esquerres per combatre la globalització capitalista i hetero-patriarcal que ens vol ofegar.