3.4           24 de febrer, diumenge     Homenatge a Emili Darder,Antoni Mateu, Alexandre Jaume i Antoni M Ques

Com cada any, la Comissió 24 de febrer formada per entitats, partits polítics i associacions, de la qual en formen part les Fundacions Darder Mascaró, organitzen conjuntament amb l’Ajuntament de Palma, el diumenge 24 de febrer, a les 12 h al Mur de la Memòria, del cementiri, un acte d’homenatge unitari entorn de quatre personalitats molt rellevants de la nostra història: Emili Darder, batle de Palma, Alexandre Jaume, exdiputat socialista, Antoni Mateu, batle d’Inca i Antoni Maria Ques, empresari d’Alcúdia. Foren assassinats pels feixistes, junts, en el mur exterior del cementiri de Palma, el 24 de febrer de 1937, per treballar i estimar els valors i principis democràtics de la República, com ho foren també les 1.600 víctimes que recullen les planxes de ferro que formen part del memorial. La intenció dels colpistes, amb la rebel·lió contra el govern legal i legítim de la República i amb l’assassinat de les quatre víctimes esmentades, fou d’atemorir i paralitzar la població i totes les persones, partits polítics, sindicats i col·lectius no afins al nou règim feixista. Aquell 24 de febrer no sols mataren quatre homes representatius de la nostra societat; aquell dia mataren la democràcia, mataren el nostre poble.