3.3 Un esbós de Diada per al segle XXI

La necessitat de replantejar la Diada de Mallorca i especialment la manifestació del 30 de desembre ja estava sent objecte de debat des de diverses posicions del sobiranisme i l’independentisme progressista en els darrers temps. El debat fos informal al carrer, o en publicacions, era ben viu.

I és que el tedi que produeix la manifestació cada vegada allunya a més independentistes i sobiranistes d’aquesta performance. D’un temps ençà s’hi va (s’hi ha d’anar) encara que només sigui per veure com li van les coses a les antigues amistats d’escola o universitat.

Les mancances de la manifestació són diverses. Per una banda, l’evident estancament d’aquesta. Qualsevol acció política que aglutina prop de 3.000 persones des de fa prop de 40 anys, demana imperiosament una revisió i replantejament. Només en comptades ocasions i clarament influenciades pel context (detenció de Macià Manera el 1989 i l’aprovació del conegut com a TIL el 2013) hi ha hagut un nombre major de manifestants.

En una societat on les forces sobiranistes, com ara MÉS per Mallorca, acostumen a treure entre 35 mil i 39 mil vots (a excepció del 2015, que foren 59 mil) i les regionalistes o nacionalistes, com ara el PI i les antigues versions, en treuen al voltant de 30 mil, no es pot considerar 3.000 assistents a una manifestació com a un resultat acceptable.

Potser ha calgut un confinament de mesos perquè una organització com Ara Mallorca posàs fil a l’agulla i llançàs una proposta a les diverses entitats i a l’opinió pública per tal de, encara que sigui molt modestament, començar a esbossar tímidament com hauria de ser la Diada de Mallorca del segle XXI.

Tot plegat no és senzill i no correspon a cap entitat ni persona en concret, sinó que és tot el sobiranisme que ha de posar en funcionament la substància grisa de què disposa. La Diada la feim entre tots i totes. Tanmateix, però, sí que sembla senzill començar per algunes mancances evidents de l’actual Diada.

La primera és la manca d’implicació institucional. No pot ser que la implicació en la Diada de Mallorca per part de les principals institucions del país sigui, si fa no fa, la mateixa ja estiguin en mans del Partit Popular o de les forces progressistes. L’Ajuntament de Palma, el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears hi haurien de dedicar esforços per tal de popularitzar aquesta data entre la població de l’illa.

Amb l’increment de la participació institucional no n’hi ha prou per aconseguir un dels objectius que hauria de complir la nostra Diada: esdevenir la Diada de la gent. Així com succeeix a altres indrets de l’Estat, cal que la població prengui consciència de la data, del seu significat i, a poc a poc, se la senti com a seva. Perquè això sigui possible cal que l’independentisme i el sobiranisme siguin prou hàbils per situar les seves propostes en allò que s’anomena llocs comuns de la societat. Només a tall d’exemple, enguany sembla que la crisi econòmica derivada la pandèmia tornarà a colpejar, una vegada més, les classes populars més desfavorides de la nostra societat. Cal no oblidar la nostra gent, només així una part de la societat se sentirà interpel·lada i, qui sap, potser acabarà participant en la manifestació.

Finalment, quant a les propostes, per tal que tot el dit anteriorment sigui possible, cal facilitar al màxim l’assistència de la gent a la manifestació. Cal no posar més traves a la ja de per si una societat poc procliu a manifestar-se…

Així doncs, sembla evident que tenir com a data de la manifestació dia 30 de desembre no ajuda. Perquè el penúltim dia de l’any, perquè està immers en la bogeria de Nadal… No suposaria cap problema que la manifestació es realitzàs l’horabaixa del dissabte de desembre més a prop de dia 30 que no coincideixi amb cap data assenyalada de les celebracions de Nadal. Així doncs, aquest 2020 podria ser dia 19 de desembre. Aquest fet no és gens estrany. Ja passa en altres indrets, com ara al País Valencià, on la manifestació de la Diada del 25 d’abril se sol fer el dissabte més proper, generalment abans de la data històrica. Evidentment, això no aniria en detriment en poder un acte més reduït el mateix dia 30 a Palma. Com més actes es facin al llarg de tot el mes de desembre millor!

Tot plegat sembla de sentit comú. Segur que no serà enguany que es perfilarà del tot la Diada que necessitam, però sí que ens hi hem de posar ja, cal renovar allò que no funciona. L’únic que no podem seguir fent és el mateix que s’ha fet fins ara, com si res no passàs. Ja ho deia el científic més important del segle XX: “És absurd fer el mateix i esperar resultats diferents”.