3.3 Cap a la trobada jove!

Ja fa prop d’un mes que va començar a caminar un projecte ambiciós però necessari per a aquest país: una trobada jove. La idea feia anys que voltava pel cap de moltes activistes, i enguany ha rebut l’empenta necessària per a materialitzar-se. Després de diverses reunions obertes i la consolidació de comissions podem dir que és un projecte que camina, engrescant gent amb perfils molt diversos, des de llibertaris al moviment escolta.

L’objectiu que es planteja és ambiciós: crear un espai de feina on tothom s’hi senti còmode, deixar de banda diferències i veure que tampoc són tan significatives. Avançar cap a l’articulació del moviment juvenil, fer xarxa. Les sensacions són bones, s’hi participa en l’àmbit individual, no com a organització. La trobada es durà a terme, en principi, cap a finals d’estiu a un poble de la Part Forana.

Des d’un principi es va parlar de la necessitat de trobar comuns denominadors. Uns mínims que tothom pogués compartir. Els quatre eixos sobre els quals pivotarà la Trobada són feminisme, territori, drets socials i cultura. Pel que fa al seu tractament, hi ha consens en què es prioritzarà l’autoformació i les dinàmiques participatives, així com ponències joves i autocentradores en la nostra illa.

S’avança, idò, cap a l’entesa entre joves amb diverses sensibilitats però que compartim problemàtiques i reptes comuns. Som la primera generació de mallorquins que entén que el model econòmic necessita, com a mínim, ser qüestionat, i que, com deia el GOB no fa massa, sense límits no tenim futur.

Som la generació que es va polititzar amb la revolta de les camisetes verdes contra en Bauzá, assumint que la normalització lingüística és inqüestionable.

Som la generació de dones més empoderades i conscients de la història. Intentarem que tot aquesta cultura política impregni la Trobada i el país sencer, perquè el jovent organitzat i crític és la llavor del canvi social.