3.2           Programa “VACANCES EN PAU 2018”

                                Foto: Coloma Júlia

Un poc d’història

El programa “Vacaciones en Paz” té els seus orígens l’estiu de 1976 quan el “Ministerio de Juventud y Deporte Argelino” va oferir 700 places pels infants refugiats sahrauís que vivien al desert “La Hamada” on s´estaven muntant els campaments de refugiats sahrauís i la “Media Luna Roja Saharauí” es trobava desbordada per la quantitat d’infants que morien a causa de les carències sanitàries, la tremenda calor i a la falta d’aliments. Per les autoritats sahrauís aquest oferiment va ser un descans. L’any 1979 gràcies a la col·laboració del Front Polisari i el Partit Comunista d’Espanya, es va aconseguir que vinguessin a Espanya 100 infants sahrauís per gaudir de l’estiu a diferents comunitats. Va ser una experiència molt beneficiosa per a aquests infants i l’any es posa en marxa el que és el programa “Vacaciones en Paz”.

L’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears (AAPSIB) organitza i gestiona el Programa “Vacances en Pau” des de l’any 1987 en què es va constituir la nostra associació. Aquell estiu varen ser 15 els infants que varen venir a Mallorca. Des d’aquell any i fins a l’actualitat l’associació ha facilitat la vinguda de milers de nins i nines dels campaments de refugiats sahrauís per a la millora de la seva salut, a excepció de l’any 1991, any que a escala estatal no es va organitzar el programa donades les circumstàncies sociopolítiques del moment.

Els objectius principals del projecte són: donar als infants sahrauís la possibilitat de gaudir d’un estiu allunyats del dur desert i de les altes temperatures i evitar totes les mancances i dificultats que pateixen ells i les seves famílies sobrevivint com a refugiats des de fa 43 anys.

Donar-los la possibilitat de fer-los un reconeixement, proporcionant als infants una bona atenció sanitària i tractar les malalties detectades en el menor temps possible, tenint en compte que l’estada és de tot just dos mesos.

Donar a conèixer i sensibilitzar la societat espanyola de la gran injustícia que pateixen els sahrauís a través dels seus infants, que sens dubte són els millors ambaixadors del seu poble.

El programa està coordinat des dels campaments pel Ministeri de Joventut Sahrauí juntament amb el Ministeri de Salut Pública de la R.A.S.D que coordina el protocol d’Atenció Sanitària juntament amb el coordinador sanitari de l’AAPSIP.

El projecte VACANCES EN PAU 2018 ha fet possible que 93 nines i nins, entre 9 i 12 anys, procedents de diferents wilayas dels campaments de refugiats gaudeixin durant els mesos de juliol i agost d’unes veritables vacances acollits per famílies de Mallorca, Menorca i Eivissa. Dels 93 infants, 56 han estat repetidors i 39 han sortit per primera vegada dels campaments.

Vacances en Pau 2018 ha conclòs amb els objectius complerts. Durant la seva estada a les illes, els infants han rebut una atenció sanitària completa, objectiu principal del programa. A la primera setmana de la seva arribada, se’ls va fer un reconeixement mèdic, per part de pediatres i especialistes voluntaris, als nins nous se´ls va fer una revisió conjunta als centres de salut de Son Ferriol, Hospital de Manacor i Centre de Salut Es Blanquer d’Inca. Els infants repetidors anaren als centres de salut de la família d´acollida i també passaren una revisió oftalmològica i dental. Per altra banda, quan s’estima necessari, es deriven als especialistes oportuns i es dóna el tractament mèdic adequat si s’identifica la necessitat. Enguany hem de destacar una petita operació per un problema bucal a una nina amb acollida a Eivissa.

                                 Foto: Coloma Júlia

Durant aquests dos mesos els infants i les seves famílies d’acollida, han participat amb les distintes activitats organitzades per l’AAPSIB com la festa de benvinguda a la rectoria de Binissalem on els infants es retrobaren amb els amics i amigues i on es va agrair a les famílies la seva solidaritat amb aquests infants i amb el poble sahrauí.

Com cada any dugueren a terme les visites Institucionals: els infants varen ser rebuts per la Presidenta de la Comunitat Autònoma del Govern Balear, El president del Parlament, el President del Consell de Mallorca i el Batle de l’Ajuntament de Palma. També varen ser rebuts per batles de diferents municipis de les Illes.

Foto Coloma Julia

Els infants varen ser acompanyats per les seves famílies i membres de l´AAPSIB. Al Parlament i al Govern també ens va acompanyar el ministre de Joventut sahraui i el director del programa als campaments. Aquestes visites són considerades molts importants tant pel Front Polisari com per la nostra associació, els infants són els millors ambaixadors del seu poble.

Durant aquests dos mesos els infants han gaudit de les nostres platges i piscines. Han assistit al Ballet de Moscou “Don Quixot” al partit de futbol de la Copa del rei, a visitar Palma-Aquarium, AguaLand i altres. També altres activitats organitzades per les famílies d’acollida i amics i amigues de la causa.

Hem de destacar la participació d’un grup de nins i nines al curs “Tambors per la Mediterrània” convidats per Tambors per la Pau.

Totes aquestes activitats són molt importants per a aquests infants que els permet conèixer un món nou, viure experiències lúdiques i educatives a la vegada que es retroben amb els seus amics i s’ho passen molt bé.

Com cada any acabem el programa amb la ja tradicional manifestació lúdica i reivindicativa amb el lema “ACULL UN SOMRIURE ACULL UN INFANT SAHRAUÍ” “SÀHARA LLIURE JA”, on ens manifestàrem amb els infants sahrauís de Vacances en Pau, i les seves famílies d’acollida, representants de les Institucions i molts d’amics i amigues de la causa i com sempre acompanyats pels “TAMBORS PER LA PAU”.

Aquest any la vàrem fer coincidir amb el DIA MUNDIAL DE LES DESAPARICIONS FORÇADES i aprofitàrem per recordar que, després de 43 anys, més de 400 famílies continuen sense notícies dels seus familiars desapareguts, entre 1975 i 1976, en mans del règim marroquí i sota la responsabilitat d’Espanya, que segueix sent responsable jurídicament com a potència de iure del territori del Sàhara Occidental i on també vàrem denunciar les contínues vulneracions als drets humans que pateix el poble sahrauí als Territoris Ocupats a mans del règim marroquí, les decisions còmplices del Govern espanyol, la precarietat dels campaments de refugiats sahrauís i l’espoli dels recursos naturals. Es va exigir també al Govern espanyol que actuï amb fermesa davant el Regne del Marroc i s’impliqui perquè d’una vegada per totes s’acompleixi el Dret a l’Autodeterminació del Poble Sahrauí reconegut per Nacions Unides i es realitzi el Referèndum i el poble sahrauí pugui decidir, finalment, el seu futur amb llibertat.

Totes aquestes activitats així com la difusió que se’n fa contribueixen a assolir el segon objectiu específic del projecte: sensibilitzar la població balear envers el conflicte sahrauí.

No podem oblidar que els sahrauís són els nostres refugiats, l’Estat espanyol té la responsabilitat política i moral que fins ara cap govern de la democràcia ha assumit.

El programa Vacances en Pau es pot dur a terme any rere any gràcies al finançament del Govern Balear, Ajuntament de Palma, a les institucions públiques, entitats, persones i empreses privades, que amb la seva col·laboració han fet possible que l’AAPSIB organitzi l’estada de nins i nines sahrauís, però si aquest programa és possible, és gràcies a les famílies que solidàriament acullen durant dos mesos aquests infants, cuidant-los igual o millor que si fossin els seus propis fills.