3.1                    Tots feim poble

Hom identifica l’Obra Cultural Balear com a l’entitat degana en la promoció de l’autoestima col·lectiva, la cohesió social, la cultura i la llengua catalana. Aquest reconeixement és fruit de les innombrables iniciatives i campanyes que, durant els seus ja 56 anys d’història, l’entitat ha anat impulsant en favor de la cohesió societat mallorquina.

Durant els anys 90 del segle passat, l’OCB va iniciar grans mobilitzacions com les «Diades per la Llengua, la Cultura i el País». Podríem fixar al zenit d’aquest quefer a la primera dècada del segle XXI, moment de les grans campanyes de participació popular. «Cafè per la Llengua», «Sus Mallorca», «la Llengua és la clau» i «Mallorca, m’agrada!» formen part destacada de la nostra millor tradició reivindicativa com a poble.

Recuperant l’esperit d’aquestes anteriors fites ara posam en marxa, amb el nom de «Tots feim poble», un nou procés participatiu. L’actuació, emmarcada a l’illa de Mallorca, va dirigida al conjunt dels seus habitants. Esperam la participació directa de milers de persones i el compromís de centenars d’entitats, associacions i col·lectius. Per tal d’acuitar als ciutadans, assolir l’àmplia implicació pretesa i crear les comissions

organitzadores, amb el concert còmplice de la insubornable dedicació i lideratge de les delegacions de l’OCB i la xarxa territorial per la Llengua, la Cultura i el País, es promouran diverses reunions a cada poble Mallorca o barriada de Palma amb totes les entitats socials, culturals i esportives.

Des de l’OCB es vol, una vegada més, contribuir a fer poble. Enfortir decididament la cohesió social i ampliar la consciència col·lectiva. «Tots feim poble» s’ha dissenyat per estimular la participació ciutadana a través d’organismes col·lectius i, en el seu marc, prepararem accions i campanyes a desenvolupar durant els mesos vinents o anys amb l’objectiu d’afavorir la cohesió social. Esperam fomentar una major consciència col·lectiva de la realitat social, cultural i associativa de Mallorca.

A través del reconeixement a la tasca de les persones que treballen pels col·lectius des de diversos espais de participació, pretenem fer valdre iniciatives culturals i associatives de cada poble o barriada, dinamitzant la interrelació entre les entitats de cada territori.

Atents idò! Ben aviat llançarem la crida i de ben segur comptarem amb tu.