Espanya es trenca a través del pressupostos

Les noves eleccions a l’Estat del passat desembre han provocat que el debat dels Pressuposts Generals de l’Estat es produeixi ben entrat l’any, i amb una posició en principi complicada per la minoria del Govern de Mariano Rajoy però que finalment sembla que prosperarà gràcies a les importants cessions que ha fet el govern del PP: al PNB amb importants millores al «cupo» Basc, i amb posterioritat a NCA amb les diferents millores al règim especial de les Illes Canàries.

Es tracta d’uns pressuposts que tornen a ser molt perjudicials per a les Illes Balears, amb una inversió que passa dels 159 milions d’euros a 148 milions.  A Balears només arriben 128 € per habitant, enfront dels 184 € de mitjana que inverteix l’Estat a les comunitats autònomes.

A més, cal dir, que la majoria d’inversions a Balears, quasi 100 milions d’euros del 148, dues terceres parts, és duran a terme als ports i aeroports gestionats per l’Estat. Unes infraestructures que reporten importants beneficis als seus gestors, que cal recordar que en el cas dels aeroports, ENAIRE, es troben semiprivatitzats. A Balears l’Estat només inverteix on fa caixa.

D’altra banda, se segueixen sense recollir inversions importants, derivades de l’aplicació del nostre Estatut,

Només de retruc, per la negociació canària, els pressuposts hauran millorat minsament per les Balears pel que fa a les subvencions al transport. El descompte de resident del 75% pels vols entre illes negociat per NCA també s’aplicarà a Balears. Això no obstant, no totes les millores s’aplicaran amb la mateixa intensitat. Pel que fa al transport de mercaderies, els percentatges negociats per Canàries i els que s’han anunciat per Balears donaran lloc a l’absurda situació que transportar mercaderies de la península a Canàries serà més barat que de la península a Balears.

Mentrestant seguim patint un sistema de finançament que ens deixa molts manco recursos que a altres comunitats autònomes per tal d’atendre els serveis públics bàsics, com educació, sanitat i serveis socials dels quals es fa càrrec la nostra comunitat autònoma. L’Estat mateix ha quantificat aquest dèficit en el cas de Balears en més de 1.500 milions d’euros. Perquè ens fem una idea, tot el pressupost de Sanitat de les Illes Balears. D’acord amb el mateix estudi, comunitats com Extremadura disposen d’un 50% més de pressupost per habitant per fer front a les competències homogènies de la comunitat autònoma, mentre que el País Basc i Navarra ens dupliquen.

Tot plegat, té molt poc de «la igualdad de los españoles» que predica la constitució i els que la defensen. I és que, com va espetar el diputat valencianista de Compromís Joan Baldoví al ministre Montoro, Espanya es trenca a través dels pressupostos generals de l’Estat.

Antoni Reus
Diputat de MÉS per Mallorca