2.4 10 anys de la vaga indefinida dels docents

10 anys de la vaga indefinida dels docents:

Una lluita històrica i un referent en la recuperació de drets socials i laborals de les treballadores i els treballadors.

Antoni Baos

Secretari Federació d’Ensenyament de CCOO l’any 2013

Arriba un punt en què l’eina sindical més important i contundent s’ha d’activar. I això es fa quan el diàleg i la negociació falla, com va ser el cas.

I és que el Govern de Bauzá (2011-15), enfront de la crisi econòmica que arrossegàvem des del 2008, només se li va acudir imposar un seguit de retallades sociolaborals en l’àmbit públic. I és clar, aquestes retallades també van afectar directament a les condicions sociolaborals dels docents i, en conseqüència, a la qualitat i a l’equitat de l’educació que oferíem als nostres alumnes i a les seves famílies.

Davant aquesta situació d’absolut menyspreu per part del Govern, i havent esgotat totes les eines de lluita, ara fa 10 anys vàrem convocar la “Vaga indefinida”. Així, els docents de les Illes Balears, varen poder aturar l’inici del curs 2013, emparats i protegits per la convocatòria més ben definida de la vaga indefinida.

Foto convocatòria vaga

Aquesta vaga va ser un punt d’inflexió en la lluita pels drets laborals i socials dels docents no només perquè va aconseguir revertir les mesures i retallades més perjudicials, sinó també perquè es convertia en l’eina definitiva per a organitzar les diferents accions de lluita que també vàrem dur a terme: Interposició de recursos, denúncies a fiscalia, contenciosos, manifestacions, aturades, concentracions…

Entre les retallades més rellevants la reducció dràstica de les plantilles docents (més de 1000 docents entre interins i l’amortització de les places), minves salarials (eliminació dels pagaments de l’extra de Nadal), ampliació de la jornada lectiva, augment de les ràtios…

La vaga va tenir un gran impacte social i va aconseguir mobilitzar la societat civil en defensa de l’educació pública i contra les imposicions de Governs intolerants.

Afortunadament, la vaga va assolir els seus objectius: la caiguda del Govern de Bauzá i un nou Govern progressista que el 30 de setembre de 2015, va negociar i signar el 1r ‘Acord Marc” amb els sindicats convocants. Un acord que es va convertir en tot un referent estatal en la negociació, que va revertir les retallades i va iniciar un procés de pau social i educativa que encara avui dia perdura.

D’esquerra a dreta: Biel Caldentey (STEI-I), Martí March (conseller d’Educació) i Toni Baos (FECCOO)

El 2n acord marc: la continuïtat de la lluita

 • Foto signatura 1r Acord Marc.

El maig de 2023, els sindicats docents i el Govern van signar el 2n acord marc de les Illes Balears. Aquest nou acord, aquest sí, de millora de les condicions laborals i socials dels docents, conté mesures com l’increment del salari, augment i millora de l’estabilitat de les plantilles i la implantació de la carrera professional docent. Caldrà veure i vigilar ara si aquest nou Govern PP-VOX serà capaç o no de complir-ho

Puc dir ara, que la vaga indefinida dels docents de les Illes Balears va ser històrica i va marcar i definir la lluita pels drets laborals i socials dels docents. Va aconseguir posar l’educació pública com a indicador de la salut del nostre sistema de benestar social, la nostra equitat, la porta d’entrada a la inclusió, a la diversitat i la de les oportunitats.

Compartint amb els companys i companyes del País Valencià les experiències de lluita i els seus resultats

Estic convençut que la lluita sindical de classe, i en concret aquesta vaga, ha estat una de les claus per potenciar les actuals polítiques socials. La història recent ens ho confirma i demostra: enfront de les pandèmies i les crisis econòmiques que hem patit i patim ara, estan donant millors resultats econòmics i socials el reforç dels sistemes de seguretat i benestar i l’increment salarial, abans que les polítiques de retallades neoliberals.

Però si fa falta tornar a convocar una vaga per recordar als Governs el que no podem permetre, ho tornarem a fer: el mestre i la mestra que lluiten també estan educant!

ACCIONS QUE LA FECCOO VA DESENVOLUPAR:

 • Recurs conteciós contra l’eliminació de la paga de Nadal del 2012, que finalment vàrem aconseguir revertir.
 • Interposició d’un contenciós contra la LOMCE (àmbit estatal)
 • Recurs contra el decret TIL: finalment no va desenvolupar el decret perquè el TSJ el va tombar
 • Recurs contra l’ordre de desenvolupament del calendari d’aplicació del TIL.
 • Recurs contra l’obertura d’expedients dels directors de Menorca.
 • Reclamació contra la tutorització dels docents interins (novembre 2013)
 • Denuncia a Fiscalia contra Bauzá i Camps per prevaricació (després del decret TIL de setembre 2013. Abans d’iniciar la vaga indefinida). Va ser desestimada pel fiscal. Recurs contra la resolució que imposa els projectes TIL (juliol 2014)
 • Denuncia a inspecció de treball per les implicacions en salut laboral que conté el TIL.
 • Sentència guanyada sobre el dret a cobrar sexennis als interins/nes (no és d’aquesta legislatura, però implica que aquest Govern s’assegui amb nosaltres per pactar un acord en aquest sentit)
 • Denuncia a fiscalia contra diputat Antoni Camps per declaracions fetes sobre llistes negres.
 • Recurs per la segregació de sexes que fa l’escola del Parc Bit. Recurs contra la concertació de l’escola privada del Parc bit. (maig 2013)
 • Recurs contra la convocatòria d’interins que discrimina als docents segons les seves titulacions sense tenir present l’experiència docent i sense negociació prèvia. (juliol 2014.)

Fotos següents :

Manifestació 1a vaga. 9 de maig 2013

Al carrer

A fiscalia denunciant

Portada i fotos al Parlament (Última Hora)

Portada i fotos al Parlament (Última Hora)

Manifestació 1a vaga. 9 de maig 2013

Al carrer

A Fiscalia denunciant