2.3 MANIFEST de la Fundació Deixalles

FUNDACIÓ DEIXALLES PRESENTA UN INFORME

I UN MANIFEST RECLAMANT MILLORES

EN MATÈRIA DE COMPRA PÚBLICA RESPONSABLE

Fundació Deixalles ha desenvolupat el projecte “Compra pública responsable, avançant cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible amb el suport de la Direcció General de Cooperació de la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears, a través de la convocatòria de subvencions per executar projectes de sensibilització per al desenvolupament.

L’objectiu del projecte ha estat millorar l’impacte de les polítiques de compra pública responsable a les Illes Balears sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). El consum responsable i el comerç just, i en el marc de les administracions públiques, la compra pública responsable, poden contribuir als ODS perquè integren aspectes socials i ambientals, de cohesió social i sostenibilitat.

Aquesta contribució és possible fomentant el canvi de proveïdors de productes i serveis, afavorint les alternatives amb criteris de consum responsable; i aprofitant les oportunitats de la llei 9/2017, de contractes del sector públic; tant amb relació als contractes reservats per a empreses d’inserció i centres especials d’ocupació d’iniciativa social, com a la possibilitat d’inclusió d’aspectes qualitatius, socials i ambientals, com a criteris d’adjudicació i condicions especials d’execució dels contractes.

Amb el projecte Compra pública responsable, avançant cap als Objectius de Desenvolupament SostenibleFundació Deixalles ha treballat per millorar el seu impacte, a través de diverses accions de sensibilització i seguiment, així com de difusió i visibilitat pública.

L’informe final del projecte recull:

  • Un diagnòstic de les polítiques de compra pública responsable a les Illes Balears, a partir de la informació obtinguda del seguiment de la contractació pública i d’informadors clau de les administracions públiques i entitats socials;

  • Propostes de millora de l’impacte de les polítiques públiques de compres i contractació sobre els ODS.

Aquestes propostes s’han recollit en el manifest “MILLOREM LA COMPRA PÚBLICA RESPONSABLE PER AVANÇAR CAP ALS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE”, al qual esperam rebre les adhesions d’organitzacions d’economia social i solidària i del Tercer Sector Social.

Confiam ara més que mai que aquesta tasca sigui útil per avançar des de les institucions de les Illes Balears cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible.

_______________________________________________________________

Informe L’IMPACTE DE LES POLÍTIQUES DE COMPRA PÚBLICA RESPONSABLE SOBRE ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE: DIAGNÒSTIC I PROPOSTES DE MILLORA

Manifest “MILLOREM LA COMPRA PÚBLICA RESPONSABLE PER AVANÇAR CAP ALS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Més informació: Jordi López, 646930618 – consumresponsable@deixalles.org

www.deixalles.org/compra-publica-responsable

_______________________________________________________________