2.1  26 de maig, una data decisiva pels mallorquins i les mallorquines

El passat dia 28 d’abril poguérem aturar a la trinitat dretana, el franquisme de VOX molt per davall de les seves expectatives i el PP fet pols. Ara solament manca conjurar el perill d’un pacte PSOE–Ciudadanos, que seria un greu perill per les polítiques progressistes en general i pel nostre autogovern, el nostre finançament, la nostra llengua i cultura.

Però no ho sabrem fins després de les eleccions que vénen municipals, autonòmiques i europees. I això es converteix amb un altre argument per votar a forces sobiranistes. Com més força tinguin als distints territoris i ajuntaments els sobiranistes i les forces d’esquerres transformadores, menys temptacions tindrà el PSOE de pactar amb Ciudadanos.

Però ara ens venen unes eleccions tan importants o més que les passades. Hem d’elegir les institucions del nostre País: Ajuntaments, Consells Insulars, Parlament i en conseqüència el nostre futur Govern.

Després d’una legislatura comandada pel PP i el President Bauçà i caracteritzada per la confrontació social, les retallades als serveis públics i l’odi a la nostra llengua i cultura, ara fa quatre anys que s’han aplicat polítiques laborals i socials progressistes, amb mesures tan importants com la Renda Social Garantida. polítiques Mediambientals valentes i en molts de casos pioneres, com la Llei de canvi climàtic o de Residus. D’iniciar un canvi de model econòmic, començant pel turisme amb l’impost de turisme sostenible o establint un sostre de places turístiques, però continuant pel comerç posant fre a les grans superfícies o incrementant les polítiques de R+D.

Restituint al Consell el vertader paper de Govern de Mallorca i donant suport i prestigiant als Ajuntaments com les principals institucions democràtiques i properes a la ciutadania del País. Recuperant el diàleg social i la confiança de la ciutadania amb les nostres Institucions, la nostra educació, els serveis socials, la nostra llengua i cultura. En definitiva un balanç clarament positiu, amb les seves mancances.

Ara cal donar continuïtat a aquestes polítiques donant suport a les opcions progressistes que es presenten a les eleccions del 26 de maig i que ja han apostat públicament per donar continuïtat als acords pel canvi pactes. O guanyen els partits sobiranistes i d’esquerres o torna la pitjor dreta de la història de les Illes. Un PP ferit amb el seu orgull, un Ciudadanos que vol acabar en la nostra llengua i cultura, no debades ha fitxat a Bauçà i els franquistes de VOX que directament volen acabar amb les autonomies.

Aquesta és la disjuntiva que tenim el pròxim dia 26 de maig. O guanya un pacte de forces progressistes o tornem a l’etapa de Bauçà i aquest cop amb un pacte de forces espanyolistes i neofeixistes. Cal doncs que l’esquerra es mobilitzi i tothom vagi a votar.

Però no basta que les forces progressistes guanyin a les principals institucions del País, ni tan sols que tinguin voluntat política de continuar els canvis iniciats a aquesta legislatura. Caldrà superar les mancances que pateixen les nostres Institucions i les polítiques de bloquejos i atacs que tantes vegades reben d’Institucions superiors.

En primer lloc és fonamental lluitar amb força i intel·ligència per superar la situació d’infrafinançament endèmic que patim. Sense millorar substancialment el nostre finançament no podem abordar una millora del transport públic, ni un canvi de model energètic ni un increment substancial de la despesa en educació o sanitat per posar tan sols alguns exemples.

Així mateix caldrà oposar-se amb forces a les limitacions que el tribunal constitucional imposa a moltes de les nostres lleis, aprovades pel Parlament, legítim representant dels ciutadans illencs. O combatre els intents de recentralització en moltes de les nostres competències, com per exemple la decisió de recuperar poder per part del Ministeri corresponent en la gestió del Parc Natural de Cabrera.

Per dur endavant la continuació dels canvis iniciats a aquesta legislatura i que els partits del pacte d’esquerres duen als seus programes cal més autogovern i més i millor finançament.

Per això jo votaré i demanaré el vot per MÉS per Mallorca. Per què necessitem un Partit sobiranista amb força a les Institucions i al carrer disposat a lluitar fins al final per aconseguir aquests objectius. Que no depengui de cap obediència estatal.

MÉS per Mallorca ha demostrat amb escreix aquesta legislatura la capacitat de gestió tant als Ajuntaments, com al Consell i al Govern. La voluntat d’aplicar polítiques d’esquerres i sobiranistes. I alhora està en condicions de lluitar devora les entitats de la societat civil per oposar-se a les polítiques de recentralització del Govern Central i exigir les reivindicacions que considerem justes com el millor finançament, la cogestió aeroportuària, les polítiques de costes o d’inspecció de treball, per posar alguns exemples.

MÉS per Mallorca solament es deu als ciutadans i ciutadanes de les Illes i no hipotecarà les seves activitats per ordres emanades des del centre.