Del Conveni de Comerç al d’hoteleria

Indiscutiblement la negociació col·lectiva és la millor eina de la qual disposem per regular i aconseguir millores en les condicions laborals dels treballadors i les treballadores; unes condicions que en els últims anys s’han vist molt deteriorades com a conseqüència de la Reforma Laboral que, com ja ha quedat demostrat, únicament ha servit per precaritzar l’ocupació i desregular el mercat laboral.

Després de més d’un any de negociació, el passat mes de febrer es va aconseguir un acord entre les patronals del sector i els sindicats més representatius que va permetre la signatura del Conveni col·lectiu laboral per al Comerç de la comunitat autònoma de les Illes Balears 2016-2019.

Probablement de les millores aconseguides en la negociació del conveni la que més cridi l’atenció, o en la que primer ens fixem, és en l’increment salarial, que en aquest cas es fixa en un 3% per al primer any (amb efectes retroactius des de l’1 d’abril del 2016) i un 1,75% per a cadascun dels dos anys posteriors (2017 i 2018) en tots els conceptes salarials, també es garanteix el manteniment de la compensació econòmica dels diumenges i festius que es treballin.

Però cal no oblidar la resta de millores que s’han aconseguit i que també són de summa importància, com aconseguir el dret a un descans setmanal de 2 dies, una reivindicació històrica des de fa molts anys en el sector del comerç; que es rebaixa el període de prova de 6 a 3 mesos per als contractes de caràcter indefinit o l’ampliació de la reducció de jornada per cura de fills, fins que el menor compleixi 14 anys.

Va ser una negociació llarga i molt dura que va estar acompanyada de mobilitzacions dels treballadors i les treballadores del sector fins a la consecució de l’acord, des de la Federació de Serveis de CCOO considerem que la signatura del nou Conveni Col·lectiu de Comerç, que afecta a més de 50.000 treballadors i treballadores, és molt positiva, ja que garanteix millores i manté en el seu conjunt els drets laborals i socials aconseguits al llarg dels anys mitjançant la negociació col·lectiva.

La negociació del proper Conveni Col·lectiu d’Hoteleria és el següent repte important que hem d’afrontar atès que s’inicia el procés a final d’aquest any, no solament perquè és el paraigua de més de 100.000 treballadors i treballadores, sinó també perquè és el conveni més important de la nostra Comunitat Autònoma i serveix com a referent per a la negociació d’altres convenis.

Cal tenir en compte que l’escenari en el qual es produirà la negociació és diferent i molt més favorable, no podem negar que el nostre principal motor econòmic és el turisme i aquest fet té una repercussió importantíssima i directa en el sector de l’hoteleria. És el turisme majoritàriament el que està permetent que es produeixi la recuperació econòmica a Balears. Per tot el món és ben sabut que les temporades turístiques dels últims anys han estat record, així com, que les previsions per a aquesta temporada es presenten novament excel·lents; els beneficis empresarials no estan en risc, més aviat tot el contrari, continuen en augment i ho fan a un ritme més accelerat.

Per tant, considerem que és el moment que els beneficis arribin també als treballadors i les treballadores, s’ha de produir un repartiment equitatiu d’aquests beneficis que es materialitzarà en el conveni en forma d’augments salarials, en recuperació de drets i en més i millors contractacions el que permetrà la recuperació de les plantilles, la reducció de les càrregues de treball i major estabilitat en l’ocupació.

Aquesta negociació també es preveu dura i, com en tots els casos, caldrà barallar-la; però si hi ha alguna cosa que tenim clar és que no acceptarem cap tipus d’excusa per part de les patronals, ni tampoc permetrem que es demanin més sacrificis als treballadors i les treballadores, en aquest conveni apostarem decididament per la recuperació dels drets i per revertir la precarietat laboral que s’ha instal·lat en el sector.