El Racò d'en Joan Miquel

El racó d’en Joan Miquel

El racó d’en Joan Miquel

   

És per riure

és per riure…

És per riure

És per riure

El racó d’en Joan Miquel

ÉS PER RIURE

El racó d’en Joan Miquel

És per riure

El racó d’en Joan Miquel

El racó d’en Joan Miquel

És per riure

El racó d’en Joan Miquel

El racò d’en Joan Miquel

El racó d’en Joan Miquel

El racó d’en Joan Miquel

El racó de’n Joan Miquel

El racó d’en Joan Miquel

El racó d’en Joan Miquel