Índex

2.1 Pactes estatals: no hi ha futur sense diàleg

3.2 Construint el Moviment Feminista de Mallorca

5.2 Deixalles, memòria

de bona feina feta

5.4 La primera escola sobiranista

6.1 Reptes per a una Mallorca sobirana i alternativa

6.2

La Primera

torna a Son Moix

7.3 LLENGUATOU-OVA

El racó d’en Joan Miquel

Joan Miquel Lladó