3.1                    No n’hi ha prou amb la consigna                       

 «No és No»*

3.3                    El paper del sindicat avui

6.2                    40 Anys de la UIB:

         més llums que ombres

Contraportada