El règim del 78 està esgotat

3.1                    El Sistema Públic de Pensions

4.1                    El Decret Posidònia

         Eina de conservació i de futur

T2                    El territori Ramon Llull 2030, un passat amb futur

6.2                    Les víctimes identificades