Editorial

2.2 2017 Un any negre a l’Estat espanyol

Miquel Rosselló

3.1 ALAS, 30 anys acompanyant les persones amb VIH

4.1 Primera llei d’Habitatge: una oportunitat i un repte, però sobretot un deure

5.2 L’Escola Oberta Ciutadana (EOC)

5.3 El Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic de la UIB: una resposta col·lectiva a un problema multidimensional

T1 2018 Any de transformació de Palma

6.2 De l’Autonomia a la sobirania – 2

6.3 Un home de Déu, proper i atent

6.4 Els desafiaments del bisbe Taltavull

7.2 Any Llompart 2018: homenatge a un intel·lectual polifacètic

El racó d’en Joan Miquel

Joan Miquel Lladó