Editorial

2.1 Un projecte polític

3.3 MALLORCA LLIURE

5.1 Palma, té remei?

T2 Mancor de la vall

6.2 De l’autonomia a la sobirania