5.3 COL·LECTIU ALTERNATIVES Els reptes de concretar la transició cap a un altre model econòmic

No sé si hi ha altres experiències semblants a la resta de l’Estat. Que hi hagi un espai de trobada per a persones que de manera individual, amb militàncies a diferents partits de l’esquerra o sense cap militància partidista, vulguin parlar i actuar sobre com construir a les Illes Balearsun model econòmic basat en la cohesió social, la sostenibilitat, la viabilitat econòmica, la cooperació i la participació democràtica, és una realitat que s’ha de posar en el seu just valor.

Ja fa tres anys que es constituí el Col·lectiu Alternatives. De manera regular, entorn del primer o segon dimarts de cada mes, les reunions i els treballs s’han anat realitzant. En el blog http://collectiualternativesib.blogspot.com/ podeu veure els diferents documents que ha elaborat el grup o persones individuals amb el suport del Col·lectiu. I en aquest altre enllaç:

https://fundacionsdardermascaro.cat/sites/fundacionsdardermascaro.cat/IMG/pdf/llibre_col_alternatives.pdf el darrer document publicat: «Eines per a una estratègia cap a la sostenibilitat»

Tres anys per advertir de la dificultat, no tant per definir cap a on ens agradaria anar, com per aterrar en el disseny i prioritzacions d’un pla de transició que comenci a fer-ho viable. En el món de l’economia com en el de les societats, les coses estan interrelacionades. Les propostes simplistes i unilaterals, amaguen els efectes ocults i la complexitat de les problemàtiques que pretenen solucionar. La realitat no es canvia solament amb eslògans. Cal fer feina d’anàlisi i estudi rigorosos, teixir i construir una xarxa d’aliances, treballar per aconseguir els màxims consensos socials, i especialment, aconseguir que les administracions públiques comencin de debò a introduir la planificació estratègica integral, com a l’eina imprescindible per a la pràctica d’un bon govern.

Les Administracions públiques necessitarien orientar aquesta planificació estratègica, cap a les prioritats que demanden les seves societats civils i cap a la recerca de solucions davant els grans reptes globals que ja són prou evidents. L’explosió demogràfica, el canvi climàtic, la disrupció digital, la capacitat de càrrega dels territoris, l’increment de les desigualtats socials, la uniformització cultural, la millora dels serveis públics, l’aplicació de polítiques fiscals més justes i progressives, l’absurd d’una economia global basada en el màxim productivisme i el màxim lucre, incompatible amb un planeta finit i amb un límit objectiu de matèries primeres…

No tot es pot resoldre de cop i al mateix temps. Però això no justifica que no es faci res o que tan sols ens limiten a intentar surar el millor possible, en les turbulentes aigües dels anomenats mercats.

Cal anar construint un pensament econòmic alternatiu amb vocació d’influir a fer possibles uns plans de transició de canvi de model, que disputi el discurs ideològic amb versemblança al vigent model de creixement «espontani» de «lliure mercat», que per a les nostres illes ja suposa molts més inconvenients que avantatges.

Perquè la reflexió sobre el canvi de model a les nostres illes ha de tenir en compte i de manera molt més accentuada, el caràcter insular i limitat del nostre territori i les capacitats reals de sobirania que podem exercir o reclamar, des de les nostres institucions públiques.

El Col·lectiu Alternatives creu que aquesta nova legislatura hauria de suposar un salt qualitatiu per definir i concretar aquests plans de transició que creiem del tot necessaris. Des de la nostra modèstia i des de la consciència de la necessària horitzontalitat per anar construint aquest canvi de model, volem ajudar i acompanyar tant a les Administracions públiques com al conjunt de les entitats de la societat civil amb les nostres reflexions i aportacions.

Un repte que suposa també una autoexigència major en la nostra feina interna i externa com a Col·lectiu.